1920-luku

Suomen Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto (TVL) perustettiin 27. maaliskuuta 1920 Helsingissä. Maassa toimi tuolloin noin tusinan verran kotimaisia vakuutuslaitoksia, mutta lauantaisessa perustamiskokouksessa oli läsnä seitsemän edustajaa niistä kuudesta. He olivat tohtori Karl Alfred Paloheimo Tapaturmavakuutus-Osakeyhtiö Kullervosta, johtaja Karl Oskar Lindberg Tapaturmavakuutusosakeyhtiö Patriasta, johtaja Uno August Jansson ja kamreeri Helge Fleege Yleisestä Suomalaisesta Vakuutusosakeyhtiöstä, filosofian maisteri Herman Paavilainen Maanviljelijäin Keskinäisestä Tapaturmavakuutusyhdistyksestä, varatuomari Jon Hartman Keskinäisestä Vakuutuslaitos Sammosta ja varatuomari Karl Sucksdorff Suomen Teollisuudenharjoittajain Keskinäisestä Tapaturmavakuutusyhdistyksestä.

Motiiveja liiton perustamiselle oli useita – kuten yksityisten vakuutuslaitosten tarve edunvalvontaan ja halu vaikuttaa tulevaan lainsäädäntöön, mutta myös tapaturmavakuutusten sekä vahingoittuneiden sairaanhoidon järjestäminen parhaalla mahdollisella tavalla, tapaturmien torjunnan edistäminen ja korvauskäytäntöjen yhtenäistäminen.

Liitto otti toimintansa ensimmäisten vuosikymmenten aikana vastuulleen muun muassa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen käytännön toimeenpanossa tarvittavien lomakkeiden painattamisen ja jakelun.

Liiton ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Sucksdorff ja ensimmäisenä sihteerinä toimi varatuomari Auli Markkula (1920-1921), joka kuitenkin luopui tehtävästä ajanpuutteen vuoksi. Seuraavaksi sihteeriksi nimitettiin perustamiskokouksessakin läsnäollut Helge Fleege (1921-1943).

Suomalaista työ- ja sosiaalilainsäädäntöä kehitettiin rivakkaa tahtia pitkin 1920-lukua. TVL:n kannalta merkittävin uudistus oli vuoden 1925 työväen tapaturmavakuutuslaki, jonka myötä vakuutus laajeni kattamaan kaikki ruumiillista työtä tekevät henkilöt työalaan katsomatta. Laki myös sovitettiin yhteen vuonna 1919 perustetun kansainvälisen työjärjestön ILO:n normien kanssa. Samalla työtapaturman varalta vakuutettujen määrä nousi ensimmäistä kertaa yli 500 000:en.

Vuoden 1927 alusta tapaturmalain piiriin liitettiin vielä valtion virka- ja toimihenkilöt.

Tapaturmien torjuntaan tähtäävää työtä tehtiin Suomessa jo alkuvuosina määrätietoisesti yhteistyössä. Lakiuudistuksen jälkeen huomattiin kuitenkin myös tarve kunnolliselle ja alan yhteiselle valistustyölle. Siksi vuonna 1928 TVL päätti perustaa oman lehden, Työväenvakuutus – Arbetareförsäkring (vuodesta 1963 lähtien Tapaturmavakuutus-lehti), joka on pitänyt yllä julkista keskustelua työtapaturmien ja ammattitautien teemoista.