Yrittäjä päättää itse vakuuttaako itsensä työtapaturmien varalta

Yrittäjän on lain mukaan otettava yrittäjän eläkevakuutus, mutta työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen ottaminen on vapaaehtoista. On tärkeää, että yrittäjä tekee tietoisen päätöksen siitä, pitääkö tapaturmariskin omalla vastuullansa vai ottaako yrittäjän vapaaehtoisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen kattamaan sen.

Yrittäjä itse ei kuulu työntekijöilleen ottamaansa pakolliseen työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen. Jos yrittäjällä on yrittäjien eläkevakuutus, YEL-vakuutus, voi hän ottaa itsellensä työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen vakuutuksen yrittäjätyössä sattuvia työtapaturmia ja ammattitauteja varten. Halutessaan vakuutukseen voi liittää myös vapaa-ajan osion kattamaan yrittäjän vapaa-ajalla sattuvat tapaturmat.

Yrittäjän työtapaturmavakuutuksen vuosityöansio määräytyy YEL-työtulon mukaan

Yrittäjän eläkevakuutuksen YEL-työtuloa käytetään myös vapaaehtoisesti otettavan yrittäjän työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen ansiomenetyskorvausten ja perhe-eläkkeen laskentaperusteena. Yrittäjän YEL-työtulo on myös muiden ansioiden määrän mukaan laskettavan sosiaaliturvaetuuden perusteena.

Lue tarkemmin yrittäjän vakuutusturvasta:

Elina Holmas avaa blogikirjoituksessaan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen yrittäjän tapaturmavakuutuksen ja muun yrittäjälle tarjottavan vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen turvien eroja: 

Kevytyrittäjä, alustatyöntekijä – tunnetko työtapaturmaturvasi? | Blogi-kirjoitus

Holmaksen toisessa blogikirjoituksessa käsitellään laajemmin yrittäjän lakisääteistä ja vapaaehtoista vakuutusturvaa yrittäjän vapaaehtoisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen näkökulmasta:

YEL-vakuutus & työtulo edellytyksenä yrittäjän tapaturmavakuutuksen ottamiselle & voimassapitämiselle | Blogi-kirjoitus

Perustietoa työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta yrittäjän vapaaehtoisesta työajan vakuutuksesta:

Yrittäjän vapaaehtoinen työajan vakuutus