TVK ei julkaise toimialakohtaisia työtapaturmalukuja tänä keväänä

Maaliskuun alussa ilmoittamaamme työtapaturmatilastoanalyysien julkaisuaikatauluun muutos.

Tapaturmavakuutuskeskus ei julkaise tänä keväänä yksityiskohtaisia analyyseja toimialojen työtapaturmatilanteen kehittymisestä viime vuodelta kuten aikaisempina vuosina on tehty.

Tällä hetkellä viime vuoden tilannetta koskevaan tilastoaineistoon liittyy vielä liian paljon epävarmuutta, jonka vuoksi tarkkojen lukumäärä- ja taajuustietojen määrittäminen luotettavasti ei ole tässä tilanteessa mahdollista.

Tulemme kuitenkin laatimaan kevään 2024 aikana analyysin, jossa tarkastelemme työtapaturmatilanteen kehittymistä eri toimialoilla vuonna 2023 yleisemmällä tasolla. Tässä yhteydessä tarkastelun fokus on trendeissä ja niiden taustalla vaikuttavissa ilmiöissä. Tarkastelu on jatkoa maaliskuussa julkaisemallemme analyysille Työtapaturmien määrä pysyi lähes ennallaan vuonna 2023.

Julkaisemme yksityiskohtaisemmat vuotta 2023 koskevat toimialakohtaiset tilastot myöhemmin vuoden 2024 aikana. Lisäksi tulemme julkaisemaan useita työturvallisuusaiheisia tutkimusraportteja ja erilaisia asiantuntijapohdintoja kuluvan vuoden aikana.