1970-luku

Merkittäviä työpaikkaonnettomuuksia oli tutkittu mahdollisuuksien mukaan aikaisemminkin, mutta järjestelmällinen tutkintamenettely pääsi käyntiin 1970-luvulla. Yhtenä pontimena TVL:n yhteyteen vuonna 1971 perustetulle katastrofiluonteisten työtapaturmien tutkintajärjestelmälle oli vuonna 1968 Turussa sattunut laivapalo, jossa menehtyi neljä työntekijää.

Tutkintajärjestelmälle oli pian käyttöä, sillä Suomen pahin rauhanajan työpaikkakatastrofi tapahtui 13. huhtikuuta 1976 Lapualla, missä 40 työntekijää sai surmansa patruunatehtaalla tapahtuneessa räjähdyksessä.

Nykyisinkin käytössä oleva työpaikkaonnettomuuksien tutkinta tunnetaan lyhenteellä TOT. Järjestelmä on osaltaan vaikuttanut siihen, että kuolemaan johtaneiden työpaikkaonnettomuuksien määrä on vuosien saatossa laskenut huomattavasti. Tutkintaraportit löytyvät verkosta TOTTI-järjestelmästä.

Onnettomuuksien tutkinnan ohella TVL ryhtyi 1970-luvun alussa keräämään lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tilastotietoja yksittäisen vahingon ja vakuutuksen tasolla. Tilastoinnilla on ollut tärkeä merkitys vakuutuskannan sekä vahinko- ja korvauskehityksen seurannassa. Luotettavat tilastot ovat lisäksi olleet suurena apuna työsuojelutoiminnan suuntaamisessa.

Materiaalia tilastoihin riitti, sillä vuonna 1974 ilmoitettujen tapaturmien määrä oli huipussaan, lähes 270 000.

TVL:n oma työturvallisuusosasto aloitti vuonna 1974, kun liittoon palkattiin oma työturvallisuuspäällikkö ja työturvallisuusinsinööri.

Liiton asiamiehenä toimi vuosikymmenen alussa Pentti Virtanen (1971-1972), mutta TVL:n ensimmäiseksi päätoimiseksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Altti Aurela vuonna 1972.  Hänet kuitenkin valittiin seuraavana vuonna sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston päälliköksi ja uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin aiemmin asiamiehenä toiminut Virtanen (1973-1988).

Suomalaisen tapaturmavakuutuksen uusi virstanpylväs saavutettiin vuosikymmenen lopussa, kun vuonna 1979 vakuutettujen määrä rikkoi kahden miljoonan rajan.