2010-luku

Talouskasvun hidastuminen ja työttömyyden kasvu heijastuivat jälleen työtapaturmien määrään 2010-luvun alussa. Vuonna 2012 lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvattiin yhteensä 128 264 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa. Niistä 105 919 sattui työpaikalla ja 22 345 kodin ja työpaikan välisellä matkalla. Määrät olivat laskeneet edellisvuosista, sillä esimerkiksi vuonna 2008 tapaturmia korvattiin 141 427 kappaletta.

Vakuutussektorille suurin muutos oli vuoden 2016 alusta voimaan astunut työtapaturma- ja ammattitautilaki (TyTAL). Kymmenen vuoden työn tuloksena syntynyt uudistus sulautti yhteen kolme vanhempaa lakia eli vuoden 1948 tapaturmavakuutuslain, vuoden 1988 ammattitautilain sekä lain tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta vuodelta 1991.

Uudistuksen päämääränä oli paitsi saattaa laki ajan tasalle vallitsevien oikeus- ja korvauskäytäntöjen suhteen, mutta myös selkeyttää vuosien varrella melkoiseksi tilkkutäkiksi muodostunutta tapaturmavakuutuslainsäädäntöä. Selkeyden ja läpinäkyvyyden lisääminen vähensivät myös tulkinnanvaraisuutta. Samalla korvauskäsittelyä tehostettiin ja nopeutettiin.

Laissa määriteltiin ensimmäistä kertaa, mitä tapaturmalla tarkoitetaan. Lisäksi siinä linjattiin, mitkä ovat työtapaturman sattumisolosuhteet, mitä korvataan ja miten, ja millä perustein.

Aivan kaikkia kattavaksi työtapaturmavakuutus ei tullut, vaan se kytkettiin nimenomaan ansiotyöhön. Siten esimerkiksi omaishoitajat ja ammattiurheilijat jäivät sen ulkopuolelle. Näiden ryhmien tapaturmavakuutuksesta on säädetty muissa laeissa.

Lakiuudistuksen yhteydessä Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) nimi muuttuu vuonna 2015 Tapaturmavakuutuskeskukseksi (TVK).

Painetun Tapaturmavakuutus-lehden julkaiseminen loppui vuonna 2017, kun TVK otti käyttöön digitaaliset viestintäkanavat ja -tuotteet. Samana vuonna organisaatio sai uuden toimitusjohtajan, kun nykyinen toimitusjohtaja Janne Reini aloitti kesäkuussa tehtävässään.

Kansallisen reaaliaikaisen tulorekisterin käyttöönotto vuonna 2019 nopeutti ja yksinkertaisti palkkatietojen mukaan määräytyvien vakuutusmaksujen sekä ansioihin sidottujen vahinkovakuutusten korvausprosesseja.