Kuva -

Työympäristömitalit

Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) yhteydessä toimii työympäristömitalitoimikunta, joka vastaa työympäristötyön erityisansio- ja ansiomitalihakemusten käsittelystä. Työympäristötyön mitaleista on  säädetty asetuksella 106/97, jota on muutettu asetuksella 221/2000.

Työympäristömitaleita on kahdenlaisia: työympäristötyön kultainen erityisansiomitali ja pronssinen ansiomitali. Erityisansiomitali voidaan myöntää erityisen ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta valtakunnallisesta työskentelystä työympäristön kehittämiseksi. Ansiomitali voidaan myöntää henkilölle hänen työpaikallaan tekemästä ansiokkaasta työstä työympäristön hyväksi. Mitalit voidaan myöntää myös yhteisölle.

Mitalien hakeminen

Erityisansiomitalin myöntää työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaava ministeri työympäristömitalitoimikunnan esityksestä. Kultaista erityisansiomitalia voi hakea hakemuslomakkeella ja siihen liitettävällä vapaamuotoisella hakemuksella maaliskuun 15. päivään mennessä. Erityisansiomitalihakemukset käsitellään kerran vuodessa. Vuosittain myönnetään yleensä 1-3 erityisansiomitalia.

Ansiomitalin myöntää työympäristömitalitoimikunta hakemuksesta. Ansiomitaleita yritykset ja yhteisöt voivat hakea jatkuvasti työympäristömitalitoimikunnalta tätä tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella. Hakija maksaa ansiomitalikuluista aiheutuneen lunastusmaksun (200 €) työympäristömitalitoimikunnalle.  

Molempien mitalien myöntämisperusteita voi tiedustella toimikunnan sihteeriltä Marja Kaarelta, sähköpostin alkuosa on etunimi.sukunimi-muotoa ja loppuosa @tvk.fi. 

Hakemus lähetetään osoitteella: Tapaturmavakuutuskeskus Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki

Kuoreen tunnus "Työympäristömitali". 

Hakemuslomakkeet

Postita lomakkeet yllä mainittuun osoitteeseen.

Mitalien käyttäminen

Kultaista tai pronssista työympäristömitalia voidaan käyttää virallisissa tilaisuuksissa. Ne voidaan sijoittaa muiden suomalaisten kunniamerkkien rinnalle. Mitaleita seuraa omistuskirja.

Työympäristömitalitoimikunta ylläpitää luetteloa mitalin saaneista.

Työympäristömitalitoimikunnan asettaa TVK:n hallitus asianomaisten viranomaisten, työmarkkinajärjestöjen ja asiantuntijatahojen edustajista. TVK:n hallitus vahvistaa työympäristömitalitoimikunnan työjärjestyksen.

31.1.2020

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;