Työympäristötyön mitalit

Työympäristötyön erityisansiomitalien hakuprosessi siirtyy Tapaturmavakuutuskeskukselta Työturvallisuuskeskukselle tasavallan presidentin kesäkuussa 2022 vahvistaman asetuksen mukaisesti 1. syyskuuta 2022 lähtien.

TVK uutinen 28.6.2022 aiheesta

Työturvallisuuskeskuksen verkkosivuille