Työympäristötyön mitalit

Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) yhteydessä toimii työympäristömitalitoimikunta, joka vastaa työympäristötyön erityisansio- ja ansiomitalihakemusten käsittelystä. Työympäristömitalitoimikunnan asettaa TVK:n hallitus ja sen jäsenet ovat asianomaisten viranomaisten, työmarkkinajärjestöjen ja asiantuntijatahojen edustajia. TVK:n hallitus vahvistaa työympäristömitalitoimikunnan työjärjestyksen.

Työympäristömitaleita ovat:

  • työympäristötyön kultainen erityisansiomitali
  • pronssinen ansiomitali.

Kultainen erityisansiomitali voidaan myöntää henkilölle, joka on erityisen ansiokkaasta ja pitkäaikaisesti valtakunnallisesti kehittänyt työympäristöä. Pronssinen ansiomitali voidaan myöntää henkilölle hänen työpaikallaan tekemästä ansiokkaasta työstä työympäristön hyväksi.

Työympäristömitalit voidaan myöntää myös yhteisölle.

Mitalien hakeminen

Kultaista erityisansiomitalia haetaan hakemuslomakkeella ja siihen liitettävällä vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on maaliskuun 15. päivä. Erityisansiomitalin myöntää työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaava ministeri työympäristömitalitoimikunnan esityksestä. Erityisansiomitalihakemukset käsitellään kerran vuodessa. Vuosittain myönnetään yleensä 1-3 erityisansiomitalia.

Pronssisia ansiomitaleita voi hakea työympäristömitalitoimikunnalta. Mitalihaku on jatkuvasti avoinna. Pronssisen ansiomitalin myöntää työympäristömitalitoimikunta.

Työympäristömitalien myöntämisperusteita antaa lisätietoja toimikunnan sihteeri, TVK:n tutkimusyksikön johtaja Mika Tynkkynen, mika.tynkkynen@tvk.fi.

Hakemuslomakkeet

Ansiomitalin hakemuslomake ja esite (982 kt, pdf) 
Erityisansiomitalin hakemuslomake ja esite (1,49 Mt, pdf).  

Lähetä hakemus liitteineen osoitteeseen: Tapaturmavakuutuskeskus, Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki. Lisää kuoreen tunnus "Työympäristömitali". 

Mitalien käyttäminen

Kultaista tai pronssista työympäristömitalia voidaan käyttää virallisissa tilaisuuksissa. Ne voidaan sijoittaa muiden suomalaisten kunniamerkkien rinnalle. Mitaleita seuraa omistuskirja.