Tietoa sivustojemme saavutettavuudesta

Tvk.fi ja trhv.fi sivustomme on julkaistu 8. syyskuuta 2020. Sivustojen rakenteiden ja sisältöjen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota saavutettavuusvaatimuksien täyttämiseen. 

Tapaturmavakuutuskeskuksen ja Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee verkkopalvelujamme www.tvk.fi sekä trhv.fi. Seloste on laadittu 22.09.2020 ja sitä on täydennetty 16.2.2021. Olemme käyttäneet palveluidemme saavutettavuuden arvioimisessa ulkopuolista asiantuntijaa.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Verkkopalvelumme täyttävät saavutettavuusvaatimukset suurimmaksi osaksi. Palveluissamme on myös sisältöä, joka ei täytä täysin saavutettavuusvaatimuksia.

Verkkopalvelumme ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

Osa sivustoillamme olevista pdf-lomakkeista ja pdf-tiedostoista, jotka on julkaistu 23.9.2018 jälkeen, ei ole vielä saavutettavassa muodossa. Työstämme nämä tiedostot saavutettaviksi vuoden 2021 aikana.

Sivustollamme on excel-tiedostoja, jotka eivät ole saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Etsimme keinoja tarjota näissä esitetty sisältö myös saavutettavasti.

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen sähköinen korvauslomake ei täytä saavutettavuusvaatimuksia. Kevään 2022 kuluessa nykyinen sähköinen korvauslomake korvataan uudella, saavutettavalla sähköisellä korvauslomakkeella.

Osassa korvaustarinoita puuttuu merkintä kuvituskuvasta tai kuvan vaihtoehtoinen teksti. 

WCAG 2.4.7 Visuaalinen Kohdistus: Joissakin aktiivisissa elementeissä, kuten esimerkiksi tummansinisellä taustalla olevissa linkeissä, kohdistin ei kaikilla selaimilla erotu riittävästi elementistä.

WCAG 1.4.3 Taustakuvat: Sivustoilla esitetään valkoista tekstiä tummien taustakuvien päällä. Taustakuville ei ole määritelty kiinteää taustaväriä siltä varalta, ettei kuva lataudu oikein (fall-back). Jos kuvat eivät lataudu tai näy, näkyy valkoinen teksti valkoisella pohjalla.

WCAG 1.1.1 Kuvakkeet: Sivustoilla käytetään kuvakkeita, jotka esitetään kuvakekirjaston koodinimen perusteella. Kuvakkeita ei ole piilotettu ruudunlukuohjelmalta, minkä vuoksi ruudunlukuohjelma lukee koodinimet ääneen, eikä kuvakkeilla ole tekstivastineita.

WCAG 1.1.1 Kuvaajat: Tilastoja esittelevät kuvaajat ovat kuvia, joiden tekstivastineet kertovat kaavion tarkoituksen ja tyypin. Kaavion data ei kuitenkaan ole tarjolla sanallisessa muodossa. Tekstivastineen avulla ei voida selittää kaikkea dataa, mutta vastaavan tiedon tulisi olla tarjolla sivulla myös tekstimuodossa.

WCAG 1.1.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5, 4.1.2 Videoupotukset: Videoissa, jotka julkaistu ennen 23.9.2020 ei ole aina tekstitystä. Videoissa ei ole kuvailutulkkausta.

WCAG 1.3.1 Otsikot: Otsikkohierarkiassa on pieniä epäjohdonmukaisuuksia. Logon paikalla oleva tekstilinkki on H6-otsikko. Etusivuilla H5-otsikoita käytetään suoraan H2-tason alla. Sivunostojen (Siirry sivustolla, Ajankohtaista, Muualla verkossa, jne) otsikko on tasolla H3. Joillakin sivuilla tätä edeltävä taso on H1, mutta joillakin toisilla sivuilla se asettuu rakenteessa sisällön viimeisen H2-otsikon alle. Hakutulossivulta puuttuu H1-otsikko.

WCAG 2.4.3 Hyppylinkki: Suoraan sivun sisältöön johtava hyppylinkki ei toimi luotettavasti. Näppäimistöllä navigoitaessa hyppylinkin painaminen (Enter) ei johda sivun sisältöön vaan kohdistus jää yläpalkkiin. Ruudunlukuohjelman käyttäjä pääsee navigoimaan sisältöön ruudunlukijan navigointitoimintojen avulla, mutta näkevälle näppäimistökäyttäjälle tätä mahdollisuutta ei ole.

WCAG 2.4.3 Päävalikko: Päävalikossa kohdistus etenee näppäimistöllä navigoitaessa aina kaikkien alavalikon linkkien läpi eikä siirtyminen helposti tiettyyn pääkohtaan onnistu. Ruudunlukuohjelman käyttäjälle jää epäselväksi valikon rakenne ja linkkien väliset suhteet, sillä sekä pääkohdat että alakohdat luetaan peräkkäisinä linkkeinä. Taaksepäin navigoitaessa kohdistus etenee vain pääkohdissa, mikä on epäjohdonmukaista eteenpäin liikkumisen kanssa.

Mac:n Firefox-selaimella kohdistus ei mene lainkaan alavalikon sisään, eikä valikosta näin ollen pääse navigoimaan eteenpäin. Lisäksi kohdistus ei siirry sivun sisältöön.

WCAG 1.3.1 Aktiivisen kohdan korostaminen: Päävalikossa ja vasemman reunan sivunavigaatiossa avoinna oleva kohta korostetaan visuaalisesti, mutta apuvälinekäyttäjälle tarpeellinen ohjelmallinen korostus puuttuu. Ruudunlukijalla käytettäessä käyttäjä ei navigaation perusteella tiedä, mikä kohta on avoinna.

WCAG 1.3.1, 1.3.2, 4.1.3 Hakutoiminto: Hakutoiminnon avaavassa painikkeessa ei ole aktiivista elementtiä, joka viestisi sen toiminnasta. Kuvakkeen teksti vihjaa asiasta, mutta on englanniksi (“search”). Kuvakkeen painamisen jälkeen kohdistus ei siirry hakukenttään, minkä vuoksi haun avautumista on hankala havaita eikä hakusanaa pysty kirjoittamaan suoraan.

Haun tapahtuminen on visuaalisesti selkeää ja lataamisesta esitetään dynaaminen palaute. Ruudunlukuohjelman käyttäjälle ei kuitenkaan välity vastaavaa tietoa eikä hän saa palautetta haun käynnistymisestä ja valmistumisesta. Ymmärrystä vaikeuttaa vielä se, että kohdistus siirtyy sivun alkuun.

WCAG 4.1.2 Haitarielementit: Haitarielementeissä ei ole aktiivisia kontrolleja (a, button), minkä vuoksi ruudunlukija tulkitsee ja lukee ne tekstielementeiksi. Haitarit saavat näppäimistökohdistuksen (tabindex-attribuutti), mutta niiden toiminta ja tila ei tule selväksi. Nuolenkärki-kuvake luetaan kuvakkeen nimen mukaisesti (“keyboard_arrow_down”).

WCAG 2.4.4 Linkki etusivulle: Sivustoilla käytetään yläpalkissa logon sijaan tekstilinkkiä, joka kertoo palvelun nimen. Linkin tarkoitus ja kohde ei kuitenkaan ole itsestään selvä ruudunlukuohjelman käyttäjälle, joka ei näe linkkiä oikeassa kontekstissa.

WCAG 1.4.4 Tekstikoon suurentaminen: Osa visuaalisista elementeistä ei skaalaudu asianmukaisesti, kun vain tekstiä suurennetaan 200 prosenttiin normaalista: Tekstit voivat leikkautua tai mennä päällekkäin.

WCAG 4.1.1 HTML-koodin laatu: Palvelun HTML-koodissa on kohtia, jotka eivät noudata standardia. Puutteita on ainakin seuraavissa asioissa: elementtien sallitut attribuutit, attribuuttien hyväksytyt arvot ja puuttuvat attribuutit.

Microsoft on ilmoittanut lopettavansa Internet Explorer (IE) -internetselaimen tuen elokuussa 2021. Pyrimme varmistamaan, että sivustoamme voi käyttää IE-selaimella elokuuhun 2021 asti. Sivuston ulkoasu ja toiminnallisuudet ovat kuitenkin erilaisia IE:llä selatessa. Paremman käyttökokemuksen varmistamiseksi suosittelemme lataamaan IE:n sijaan jonkun muun selaimen, mikäli se on mahdollista.

Verkkopalveluidemme ei saavutettava sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin

Kaikki sivustoillamme oleva sisältö ei kuulu lainsäädännön piiriin. Sivustoillamme on toimisto-ohjelmien tiedostoja (esim. doc, pdf, exe), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018 ja jotka eivät ole saavutettavia.

Lisäksi sivustoillamme on videoita ja animaatioita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020 ja jotka eivät ole kaikilta osiltaan saavutettavia.

Näiden tiedostojen sisältöjä saavutettavassa muodossa voi pyytää sähköpostilla osoitteesta TVKviestinta@tvk.fi.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalveluissamme?

Kerro puutteesta meille alla olevalla verkkolomakkeella ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

 

Palautteesi TVK:n tai trhv.fi-verkkosivujen saavutettavuudesta