Sivun alasivut:

Tietoa sivuston saavutettavuudesta

Tämä sivusto on julkaistu 8. syyskuuta 2020. Sivuston rakenteen ja sisältöjen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota saavutettavuusvaatimuksien täyttämiseen. 

Saavutettavuusseloste |  julkaistaan viimeistään 23.9.2020

Jos havaitset puutteita sivustomme saavutettavuudessa, voit antaa meille palautetta asiasta alla olevalla palautelomakkeella.

 

Palautteesi TVK:n verkkosivujen saavutettavuudesta