Kuva -

Työturvallisuudesta tehtiin Lohjalla vaikuttavaa ja hauskaa

200 vuosittaista työtapaturmaa ja liki miljoonan euron kulut vuonna 2017 olivat Lohjan kokoiselle kaupungille liikaa. Kaupunki päätti panostaa työntekijöiden työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin uudella otteella, ja ensimmäiset tulokset hämmästyttävät tekijöitä itseäänkin. Työtapaturmien määrä väheni vuodessa 10 % ja mikä parasta, keskimääräinen sairauspoissaolo putosi työtapaturmien osalta 12 päivästä kahdeksaan.

Vuonna 2017 Lohjan kaupungin työntekijöille sattui 199 työtapaturmaa. Työtapaturmista aiheutuneet kustannukset olivat noin 970 000 euroa. Yhden työtapaturman laskennallinen kustannus on keskimäärin 4 900 euroa.

"Summat eivät pidä sisällään imagotappioita eivätkä henkilökohtaisia ansionmenetyksiä tai työyhteisölle koituneita vaikeuksia, joita on mahdoton arvioida", Lohjan kaupungin työhyvinvointipäällikkö Paula Strann toteaa.

Uutena työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkönä Strann päätti tutustua vuoden aikana sattuneiden työpaikkatapaturmien selostuksiin. Hän halusi ymmärtää, minkälaisia työtapaturmia työntekijöille sattuu ja kuinka niitä voitaisiin ehkäistä.

Todellisuus tarua ihmeellisempää

"Työtapaturmien selostukset olivat aika tragikoomista luettavaa, sillä niin uskomattomia asioita voi sattua. Tyypillisintä työtapaturmissa on kiire ja säheltäminen. Apuvälineitä ei käytetä eikä ympäristöä havainnoida."

Yksin Paula Strann ei työtään tehnyt. Kaupungin työsuojeluorganisaation ytimen muodostavat työhyvinvointipäällikkö ja kolme päätoimista työsuojeluvaltuutettua. Työsuojeluvaltuutetuilla on jokaisella kaksi varatyösuojeluvaltuutettua.

"Meidän vahvuutemme on tiivis yhteistyö työsuojelutiimissä. Kokoonnumme kerran viikossa keskustelemaan ja ideoimaan. Jokaisella on oma roolinsa, mutta aito yhteistyö vie meitä kohti yhteisiä tavoitteita."

Myös tapaturmatutkinta oli reilun vuoden Strannin vastuulla. Työsuojeluvaltuutetut auttoivat ymmärtämään erilaisia työympäristöjä.

"Kyse ei ollut syyllisten etsimisestä vaan prosessista, joilla selvitetään tapaturmien syyt, jotta tapaturmia voidaan estää. Ymmärsin paremmin, miten tapahtumaketju syntyy. Esimerkiksi kotihoidon työntekijöille tarvittiin talviaikaan asiakaskäynnille hiekkasäkki autoon ja piikit jalkaan. Tyypillisimmät työmatkatapaturmat kun olivat liukastumisia parkkipaikoilla ja pihoilla."

"Uusi toimintatapa oli myös vahva signaali siitä, että työnantaja välittää. Työtapaturmia ei vain tapahdu, vaan oikeasti mietitään, mitä tapahtui ja miksi." 

Kaikki koulutetaan

Lohjalla lähdettiin hakemaan uusia suuntia: Miten ehkäistä työtapaturmia? Miten tunnistaa vaaroja? Ja kuinka asia hoidetaan olemassa olevin resurssein? Yksi iso satsaus on Strannin mukaan henkilökunnan koulutus.

"Kaikki Lohjan kaupungin 3 200 työntekijää on tarkoitus kouluttaa suorittamaan Työhyvinvointikortti. Myös Työturvallisuuskortti-koulutusta tarjotaan mahdollisimman monelle. Kouluttajalisenssi ostettiin Työturvallisuuskeskukselta kaupungin omille kouluttajille, mikä mahdollistaa koulutusten toteuttamisen kustannustehokkaasti. Se myös syventää henkilökunnan omaa osaamista työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista."

Vuonna 2017 Työturvallisuuskortin suorittaneita oli 138 ja Työhyvinvointikortin suorittaneita 164. Nyt kortillisten määrä on yhteensä jo yli 1 300.

"Parasta on se, että saamme raamit koulutukseen Työturvallisuuskeskuksesta, mutta voimme räätälöidä koulutusta jonkin verran ryhmän mukaan. Näin koulutus tulee lähemmäksi kaupungin toimintoja ja on vaikuttavampaa."

Koulutusten lisäksi työsuojelua tehdään näkyväksi esimiesten kautta. Henkilökunnalle on jaettu tietoa esimerkiksi Työsuojelun vuosi -taskuvihkosien avulla. 

Kampanjointia

Työtapaturmaselostuksista ja uudenlaisesta työturvallisuusajattelusta syntyivät myös karikatyyrihahmo Käymäläinen, joka seikkailee neljässä lyhyessä videossa ja muistuttaa sattumuksistaan kahvihuonejulisteena.

Käymäläinen on kaupungintalolla työskentelevä virkamies, joka jää ovien väliin, liukastuu märkään lattiaan ja loukkaa itsensä arkistossa. Videot ovat omaa tuotantoa käsikirjoituksesta kuvauksiin.

"Käymäläiselle sattuu joku meidän työtapaturmistamme tuttu tapahtuma tai niistä johdettu keksitty työtapaturma. Lopussa kerromme työtapaturmien määrän ja niistä aiheutuneet kustannukset."

Videot ovat vain sisäiseen käyttöön, ja hyvin ne ovat Strannin mukaan kaupungin sisällä levinneet.

"Videoista havainnollistetaan työtapaturmia pilke silmäkulmassa, ja hauskuus välittyy myös katsojille."

"Viestimme videoissa on se, aika moni työtapaturma olisi ehkäistävissä, jos havainnoisimme aktiivisemmin."

Yritykset kirittäjinä

Parasta työturvallisuuden edistämisessä on Strannin mukaan ollut vakavien työtapaturmien väheneminen.

"Vaaratapahtumista ja läheltä piti -tilanteista ilmoitetaan entistä enemmän, mikä on hyvä. On tärkeää, että vaaroja ja riskejä ei peitellä, vaan ilmoituskynnys on alhaisempi."

Viime vuonna Lohjan kaupunki lanseerasi myös työturvallisuuden minimiperehdytyksen. Se tehtiin tulevia kesätyöntekijöitä ajatellen. Kyseessä oli A4-kokoinen dokumentti, jossa on tärkeimmät työturvallisuudesta. Se käydään työsuhteen alkaessa läpi uuden ihmisen kanssa.

Lohjan kaupunki on osallistunut myös Kauppakamarin järjestämään turvallisin työnantaja kilpailuun Länsi-Uudellamaalla. Yhteistyö kilpailuun osallistuvien yritysten kesken on avannut uusia näkökulmia turvallisuustyöhön.

Teksti: Eija Seppänen / Omnipress
Kuva: Markku Levula

28.8.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;