Kuva -


Takaisin

Ammattitauti

Koskee korvaamista ennen vuotta 2016

Ammattitaudin määritelmä

Ammattitauti on määritelty ammattitautilaissa ja sillä tarkoitetaan tässä vain sellaista sairautta, joka korvataan ammattitautilain nojalla.

Ammattitauti on sairaus, joka todennäköisesti on pääasiallisesti aiheutunut

  • fysikaalisesta,
  • kemiallisesta tai
  • biologisesta

tekijästä työssä. Psyykkisen tekijän aiheuttamia sairauksia ei voida korvata ammattitautina.

Ammattitaudin korvaa se vakuutusyhtiö, jossa työnantajan tapaturmavakuutus oli ammattitaudin ilmetessä. Jos ammattitauti ilmenee vasta myöhemmin, niin korvauksista vastaa se vakuutusyhtiö, jonka vakuuttamassa työssä ammattitauti viimeksi olisi voinut aiheutua.

Ammattitautiluettelo

Ammattitautiasetuksessa on luettelo yleisimmistä ammattitaudeiksi katsottavista sairauksista ja niitä aiheuttavista tekijöistä eli altisteista. Luettelo ei ole tyhjentävä eikä rajoittava, vaan sairaus voidaan korvata ammattitautina, vaikka sitä ei ole mainittu asetuksessa, jos sairauden syy-yhteys työn sisältämään laissa määriteltyyn altistavaan tekijään on osoitettavissa riittävällä todennäköisyydellä.

Yleisimmät ammattitaudit ovat meluvammat, hengitystieallergiat, ihosairaudet, asbestisairaudet ja yläraajojen rasitusvammat. Työterveyslaitos julkaisee vuosittain tilaston korvatuista ammattitaudeista ja ammattitaudeiksi epäillyistä sairauksista. Lue lisää

Takaisin

30.5.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;