Kuva -


Takaisin

Syy-yhteyden vaatimus

Koskee korvaamista ennen vuotta 2016

Mitä syy-yhteys tarkoittaa?

Työtapaturman ja ammattitaudin korvaaminen edellyttää, että korvattavan vamman tai sairauden ja työtapaturman tai työssä olleen altisteen välillä on syy-yhteys eli syy-seuraussuhde.

Syy-yhteys on useimmissa tapauksissa riidaton asia, mutta toisinaan syy-yhteyden olemassaolon arvioiminen on todennäköisyysharkintaa, jolloin arvioidaan esimerkiksi sitä, onko tapaturma ollut voimakkuudeltaan riittävä ja mekanismiltaan sopiva aiheuttamaan juuri kyseisen vamman tai sairauden. Syy-yhteysharkinta perustuu lääketieteelliseen tietämykseen ja kokemukseen vammojen ja sairauksien syntymekanismeista.

Lääketieteen menetelmin syy-yhteys voidaan varsin harvoin todeta täysin varmaksi. Tapaturmavammojen korvauskäytännössä on yleensä katsottu riittäväksi todennäköinen lääketieteellinen syy-yhteys tapaturman ja vamman välillä. Ammattitautien osalta tämä todennäköisyyden edellytys on kirjattu lakiin. Syy-yhteyden puolesta puhuvien seikkojen tulee olla painavampia kuin syy-yhteyttä vastaan puhuvien seikkojen. Pelkkä lääketieteellinen mahdollisuus, että tietty vamma olisi seurausta tapaturmasta, ei ole riittävä peruste korvaamiselle.

Takaisin

30.5.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;