Kuva -

Ohjeet

Tapaturma-asiain korvauslautakunnan (Tako) lakisääteisiin tehtäviin kuuluu työtapaturma- ja ammattitautilain (TyTAL) mukaisen korvaustoimen yhtenäisyyden edistäminen mm. antamalla yleisohjeita.

Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK:n) yleisenä tehtävänä on antaa suosituksia lain yhdenmukaisen toimeenpanon edistämiseksi asioissa, jotka eivät kuulu Takon tehtäviin. Toimeenpanoa koskevat suositukset liittyvät esim. vakuuttamisen yhdenmukaisiin käytäntöihin.

Tältä sivustolta löytyvät keskeisimmät Takon ja TVK:n antamat TyTAL:n soveltamista koskevat ohjeet.

Ennen vuotta 2016 annetut TapVakL:n ohjeet löytyvät täältä.

Sairaanhoidon kustannukset

 • Lääkinnällinen kuntoutus
  Toimintakykykuntoutuksen korvaustoimen ohje (Tako 25.4.2016)

  Toimintakykykuntoutuksen korvaustoimen ohjeet on annettu Takon yleisohjeena 25.4.2016.
  Yleisohje 25.4.2016

 • Terveydentilatiedot (Takon yleisohje 17.2.2016)

Vuosityöansio

Päiväraha ja tapaturmaeläke

Haittaraha

 • Ammattitautien käsittelyohje (Tako 20.6.2016)
  Ammattitautien käsittelyohje on annettu Takon yleisohjeena 20.6.2016
  Yleisohje 20.6.2016

Muutoksenhaku, oikaisumenettelyt ja takaisinperintä

7.2.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;