Kuva -

Ohjeet

Tapaturma-asiain korvauslautakunnan (Tako) lakisääteisiin tehtäviin kuuluu työtapaturma- ja ammattitautilain (TyTAL) mukaisen korvaustoimen yhtenäisyyden edistäminen mm. antamalla yleisohjeita.

Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK:n) yleisenä tehtävänä on antaa suosituksia lain yhdenmukaisen toimeenpanon edistämiseksi asioissa, jotka eivät kuulu Takon tehtäviin. Toimeenpanoa koskevat suositukset liittyvät esim. vakuuttamisen yhdenmukaisiin käytäntöihin.

Tältä sivustolta löytyvät keskeisimmät Takon ja TVK:n antamat TyTAL:n soveltamista koskevat ohjeet.

Ennen vuotta 2016 annetut TapVakL:n ohjeet löytyvät täältä.

Etuuksien toimeenpano

Ammattitautien käsittelyohje (Tako 20.6.2016) 
Ammattitautien käsittelyohje on annettu Takon yleisohjeena 20.6.2016 
Yleisohje 20.6.2016

TyTAL ja uudet Tako-asetukset (Tako 21.12.2015)
Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen tapaturma-asiain korvauslautakunnan lausunnon pyytämisestä (1568/2015). Tarkempia ohjeita asetuksen soveltamisesta on annettu Takon kiertokirjeessä 21.12.2015.
Kiertokirje 7/2015

Kuntoutus

Ammatillisen kuntoutuksen korvaaminen kroonistuneessa ammattitaudiksi hyväksytyssä ärsytyskosketusihottumassa

Ammatillisen kuntouksen korvaustoimen ohje (Tako 18.12.2017)
Ammatillisen kuntoutuksen korvaustoimen ohje on annettu Takon yleisohjeena 18.12.2017.
Yleisohje 18.12.2017

Palkkatilastojen käyttäminen ansionmäärityksessä ohje (Tako 26.4.2017)
Ohje palkkatilastojen käyttämisestä ansionmäärityksessä on annettu Takon yleisohjeena 26.4.2017.
Yleisohje 26.4.2017

Tapaturmavakuutuslain nojalla korvattavan ammatillisen kuntoutuksen korvaustoimen ohje (Tako 23.5.2016)
Tapaturmavakuutuslain nojalla korvattavan ammatillisen kuntoutuksen korvaustoimen ohjeet on annettu Takon yleisohjeena 23.5.2016.
Yleisohje 23.5.2016

Toimintakykykuntoutuksen korvaustoimen ohje (Tako 25.4.2016)
Toimintakykykuntoutuksen korvaustoimen ohjeet on annettu Takon yleisohjeena 25.4.2016.
Yleisohje 25.4.2016

Ammatillisen kuntoutuksen korvaustoimen ohje (Tako 17.11.2015)
Ammatillisen kuntoutuksen korvaustoimen ohjeet on annettu Takon kiertokirjeenä 17.11.2015.
Kiertokirje 5/2015

 

 

 

Vapaaehtoiset vakuutukset

Vähennysjärjestys vapaa-ajan vakuutusten perusteella maksetavissa päivärahoissa (Tako 23.5.2016)
Annettu Takon yleisohjeena 23.5.2016

Korvattavat vahinkotapahtumat

Ammattitautien käsittelyohje (Tako 20.6.2016)
Ammattitautien käsittelyohje on annettu Takon yleisohjeena 20.6.2016
Yleisohje 20.6.2016

29.5.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;