Kuva -


Takaisin

Laskennallinen lomaraha

(21.9.2016)

Työehtosopimusten mukainen lomaraha tai lomaltapaluuraha lasketaan mukaan tapaturmavakuutuslain 28 §:n ja työtapaturma- ja ammattitautilain 71 §:n mukaiseen vuosityöansioon.

Lomarahan laskennallinen määrä on vuositasolle muunnetun työansion 24. osa. Jos lomarahaan sisältyy työehtosopimuksen mukaisten palkanmääräytymisperusteiden mukaan vuosilomapalkka, laskennallinen lomaraha lasketaan kyseisten perusteiden mukaan. Tällainen lomarahan laskenta on esim. rakennusalan työehtosopimuksessa, jonka mukaan lomaltapaluurahan osuus on 18,5 % palkasta.

Työntekijälle maksettu lomaraha lisätään vuositasolle laskettuun työansioon. Jos lomarahaa ei ole maksettu tai jos maksetun lomarahan määrä on pienempi kuin laskennallinen lomaraha, laskennassa käytetään laskennallista lomarahaa. Laskennallista lomarahaa ei lisätä työansioon, jos työntekijällä ei ole oikeutta lomarahaan.
Laskettaessa lomarahan laskennallista määrää laskelmassa huomioidaan työansiot vahinkopäivää edeltäneen vuoden ajalta ilman lomarahaa, ajanjaksoon sisältyvien palkankorotusten taannehtiva vaikutus, palkattomat poissaolot ja luontoisetujen määrä vuositasolla.

Ohje tulostettavana pdf:nä

Takaisin

24.1.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;