Kuva -


Takaisin

Vakuuttamiseen liittyvät kysymykset

Työnantajan tulee ottaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, jos hän maksaa työsuhteisesta työstä palkkaa kalenterivuodessa yli 1 300 euroa (1 200 euroa vuonna 2018). Työntekijöiden lukumäärällä ei ole merkitystä, eikä myöskään työn tekemisen ajankohdalla. Työntekijät voivat olla eri henkilöitä, ja he voivat tehdä työtä joko samanaikaisesti tai eri aikaan. Merkitystä on vain sillä, kuinka paljon palkkaa työnantaja maksaa kalenterivuoden aikana. Vakuutus tulee ottaa myös siinä tapauksessa, että etukäteen tiedetään eurorajan ylittyvän. Koska maksamasi vuosikohtainen palkka tulee olemaan 1 400 euroa, sinun tulee ottaa työtapaturma- ja ammattitautivakuutus etukäteen siten, että se on voimassa, kun vajankorjaustyö alkaa.

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen vakuutus on tarkoitettu työsuhteessa tehtävää työtä varten. Jos pihaa siivotaan perinteisessä talkoohengessä, eikä siivoamisesta tehdä työsopimuksia, kyseessä ei ole työsuhdetyö. Tämän lain mukaista vakuutusta tapaturmien varalle ei tällöin voi saada. Vakuutusyhtiöiltä kannattaa tiedustella muita mahdollisia vakuutuksia.

Velvollisuus ottaa työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen vakuutus syntyy, kun teetetään työtä työsuhteessa. Jos ostat ikkunaremontin itsenäiseltä yrittäjältä tai yritykseltä, esimerkiksi kommandiitti- tai osakeyhtiöltä, ja maksat remontin laskun perusteella, sinun ei tarvitse ottaa vakuutusta työtapaturmien varalle. Yrittäjä huolehtii vakuutusturvastaan itse. Samoin yritys huolehtii omien työntekijöidensä vakuuttamisesta.

Työsuhteisella työntekijällä on aina oikeus korvaukseen työtapaturman johdosta. TVK käsittelee vakuuttamattomassa työssä sattuneet työtapaturmat ja maksaa vahingoittuneelle kaikki työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset korvaukset. Ns. pientyönantajalla, joka ei ollut vakuuttamisvelvollinen, ei ole omavastuuta. Sinun ei siis tarvitse ottaa osaa työtapaturmasta aiheutuvien kustannusten kattamiseen.


Takaisin

16.10.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;