Kuva -

Yrittäjän vapaaehtoinen tapaturmavakuutus

Koskee vakuuttamista ennen vuotta 2016

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ulkopuolelle jäävät yrittäjät ja ammatinharjoittajat sekä yrityksen omistajaosakkaat ja yhtiömiehet voivat vakuuttaa itsensä tapaturmavakuutuslain mukaisella yrittäjien tapaturmavakuutuksella. Näitä vapaaehtoisesti vakuutettavia ovat:

  • itsenäinen yrittäjä tai ammatinharjoittaja
  • itsenäisen yrittäjän tai ammatinharjoittajan työssä oleva ja tämän taloudessa vakinaisesti asuva perheenjäsen
  • osakeyhtiön johtavassa asemassa oleva osakas, joka yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa yli 50 prosenttia osakeyhtiön osakepääomasta
  • avoimen yhtiön yhtiömies tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies, jolla on yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia yhtiön määräämisvallasta
  • muussa yrityksessä tai yhteisössä (esimerkiksi yhtymä tai osuuskunta) johtavassa asemassa oleva henkilö, jolla on yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia yrityksen tai yhteisön määräämisvallasta.

Yrittäjien tapaturmavakuutus on voimassa sekä työ- että vapaa-aikana ja se kattaa tapaturmat ja ammattitaudit. Vakuutuksen voi ottaa myös vain työajalle.

Ansionmenetyskorvausten perusteena pidettävästä vuosityöansiosta sovitaan vakuutusta otettaessa. Sen tulee yleensä olla YEL-työtulon suuruinen. Vakuutusmaksuperusteena on vuosityöansion lisäksi yrittäjän ammatti eli työn vaarallisuus.

26.5.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;