Kuva -

Vakuutuksen siirtäminen toiseen yhtiöön

Vakuutuksenottaja voi siirtää jatkuvan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toiseen vakuutusyhtiöön. Määräaikaista vakuutusta ei voi siirtää.

Jatkuvan vakuutuksen voi siirtää siten, että se päättyy vanhassa vakuutusyhtiössä maalis-, kesä-, syys- tai joulukuun viimeisenä päivänä. Näin ollen vakuutus alkaa uudessa vakuutusyhtiössä 1.4., 1.7., 1.10. tai 1.1. Vakuutuksen tulee kuitenkin olla voimassa yhdessä yhtiössä vähintään yhden kalenterivuoden.

Vakuutus siirretään kirjallisella siirtoilmoituksella, jonka vakuutuksenottaja antaa päivättynä ja allekirjoitettuna uudelle vakuutusyhtiölle. Kullakin yhtiöllä on omat siirtoilmoituslomakkeensa.

Uusi vakuutusyhtiö lähettää siirtoilmoituksen tiedot vanhaan vakuutusyhtiöön. Tiedot on lähetettävä vanhaan vakuutusyhtiöön kolme kuukautta ennen edellä kerrottuja vakuutuksen päättymispäiviä.

Kun vanha vakuutusyhtiö on saanut tiedot siirtoilmoituksesta, se lähettää uudelle yhtiölle vakuutuksenottajan palkkatiedot kuluvalta ja edelliseltä vakuutuskaudelta.

Jos vakuutuksenottaja on antanut siirtoilmoituksen samasta ajankohdasta lukien kahteen tai useampaan vakuutusyhtiöön, ensiksi tehty siirto on pätevä. Osapuolet voivat sopia toisin.

Jatkuva osavakuutus siirretään toiseen yhtiöön samalla tavalla.

31.8.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;