Kuva -

Vakuutusmaksut

Maksuperusteet

Vakuutusten hinnoittelu perustuu vapaaseen kilpailuun ja vakuutusmaksut ovat yhtiökohtaisia. Kullakin vakuutusyhtiöllä on oltava vakuutusmaksun laskuperusteet (maksuperusteet). Näistä tulee käydä ilmi, miten vakuutusmaksut määrätään ja miten maksuperusteita sovelletaan. Vakuutusyhtiön hallitus hyväksyy maksuperusteet, ja niitä tulee soveltaa yhdenmukaisesti kaikkiin vakuutuksenottajiin. Maksuperusteet eivät ole julkisia.

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa on säädetty periaatteista, jotka vakuutusyhtiön tulee ottaa vakuutusmaksuissaan huomioon. Näitä ovat riski- ja kustannusvastaavuus, kohtuullisuus- ja turvaavuusperiaate, vakuutuksenottajien tasapuolinen kohtelu sekä työturvallisuustyöhön kannustaminen.

Vakuutuksenottajan on ilmoitettava vakuutusyhtiölle tiedot, jotka tämä pyytää vakuutusmaksun määrittämistä varten. Tiedot on ilmoitettava sekä vakuutusta otettaessa että vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Jos tiedoissa tapahtuu vakuutuskauden aikana olennaisia muutoksia, näistä on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään 30 päivän kuluessa muutoksesta.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus saada muun muassa Verohallinnolta tietoja sen valvomiseksi, että yhtiön asiakkaina olevat vakuutuksenottajat ovat noudattaneet ilmoitusvelvollisuutta.

Erikoismaksu- ja taulustomaksuperusteiset vakuutuksenottajat

Jos vakuutuksenottajan teettämän työn määrä on riittävän suuri, vakuutusmaksuissa voidaan ottaa huomioon tässä työssä sattuneista työtapaturmista maksetut korvaukset (erikoismaksuperusteinen vakuutuksenottaja). Muussa tapauksessa vakuutusmaksut perustuvat kyseisen vakuutusyhtiön soveltamaan riskiluokitukseen (taulustomaksuperusteinen vakuutuksenottaja). Arjessa näistä käytetään usein nimityksiä erikoistariffoidut ja taulustomaksuiset vakuutukset.

Vakuutusyhtiön on otettava taulustomaksuperusteisen vakuutuksenottajan vakuutusmaksuissa huomioon työantajan dokumentoitu ennalta ehkäisevä työturvallisuustyö yhtiön maksuperusteiden mukaisesti.

Vakuutusmaksun rakenne

Vakuutusmaksuun sisältyvät osat, jotka perustuvat työtapaturma- ja ammattitautiriskiin ja hoitokulujen kattamiseen. Nämä ovat yhtiökohtaisia. Lisäksi maksussa ovat mukana lakisääteiset lisät.

Lakisääteisistä lisistä ns. jakojärjestelmämaksua käytetään muun muassa kattamaan korvauksiin vuosittain maksettavia indeksikorotuksia. Vakuutusmaksuun sisältyvän työsuojelumaksun (1,75 % pakollisen vakuutuksen vakuutusmaksusta) vakuutusyhtiö maksaa TVK:lle, joka tilittää sen työsuojelurahastolle. Maksu käytetään työsuojelun edistämiseen.

8.5.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;