Sote-alan työturvallisuusteot haussa

Sosiaali- ja terveysalan työtapaturmat ovat viime vuosina lisääntyneet huolestuttavasti. Työpaikoilla toteutettuja, työturvallisuutta parantavia toimia nostetaan esille Sote-alojen työturvallisuusteko 2020 -kilpailulla.

Sote-alan ammattilaisille sattui viime vuonna lähes 13 000 työpaikkatapaturmaa. Kolmessa vuodessa työtapaturmien määrä kasvoi yli kymmenellä prosentilla, sillä vuonna 2016 työpaikkatapaturmia sattui 11 700.

Sote-alan tapaturmataajuus, 34,7 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden, on kivunnut yli kaikkien toimialojen keskimääräisen taajuustason. Työmatkatapaturmien määräkin on kasvanut ja vuonna 2019 työmatkoilla sattui reilut 1 700 tapaturmaa.

Vuosina 2016–2019 lähihoitajien työpaikkatapaturmien määrä nousi peräti 44 prosentilla. Sairaanhoitajien tapaturmamäärät laskivat 22 prosentilla. Hoitajien jälkeen seuraavaksi eniten tapaturmia sattuu sosiaalialan ohjaajille ja neuvojille sekä sosiaalityön erityisasiantuntijoille.

Kaksi kolmasosaa kaikista sote-alan tapaturmista oli lieviä ja ne johtivat enintään kolmen päivän työkyvyttömyyteen. Kuusi prosenttia tapaturmista johti yli kuukauden työkyvyttömyyteen.

Jaa ideasi ja osallistu kilpailuun

Huolestuttavan tapaturmakehityksen vuoksi Työturvallisuuskeskus on käynnistänyt hankkeen sote-alojen tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi. Hankkeessa ovat mukana myös Tapaturmavakuutuskeskuksen ja Turun yliopiston edustajia.

– Tavoitteena on tutkia systemaattisesti kaikki tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet. Niistä voidaan oppia ja kehittää toimintatapoja turvallisemmiksi, asiantuntija Sara Simberg Työturvallisuuskeskuksesta kertoo.

Hankkeen työryhmä ideoi tälle vuodelle Sote-alojen työturvallisuusteko 2020 -kilpailun, jossa etsitään ratkaisuja työturvallisuuteen.

– Kilpailussa etsitään esimerkkejä työturvallisuuden edistämisestä. Jokaisella työpaikalla on varmasti mietitty käytännön ratkaisuja työturvallisuuden parantamiseen. Nyt niitä toivotaan tuotavan esille, jotta ideoista olisi hyötyä muillakin työpaikoilla. Kaikki työturvallisuutta edistävät teot ovat tärkeitä ja yhtä arvokkaita, Simberg kannustaa.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki sote-alan työpaikat, jotka kehittävät toimintatapojaan työtapaturmien vähentämiseksi. Kilpailuun voi osallistua yksittäinen työyhteisö tai koko organisaatio.

Kilpailuun osallistutaan täyttämällä 30.11.2020 mennessä osallistumislomake, joka löytyy Työturvallisuuskeskuksen sivuilta.

Lomakkeella kysytään työpaikan taustatiedot ja pyydetään kertomaan työturvallisuuden lähtötilanne. Sen jälkeen kuvaillaan, millaisia kehittämistoimia työturvallisuuden parantamiseksi on tehty ja mitä työturvallisuudesta on opittu ja oivallettu. Lisäksi kerrotaan, mitä työpaikalla aiotaan tehdä seuraavaksi. Lomakkeeseen voi liittää työturvallisuuteen liittyviä dokumentteja. Parhaat sote-alan työturvallisuusteot palkitaan.

Markku Pulkkinen

Yleisimmät tapaturmia aiheuttavat työsuoritukset sote-alalla 2016–2019

Liikkuminen (liukastuminen, kaatuminen, putoaminen) 41 % tapaturmista

Taakan käsivoimin siirtäminen (äkillinen fyysinen kuormitus) 17 %

Esineiden käsitteleminen (terävään esineeseen kolhiminen)16 %