Urheilijan tapaturma- ja eläketurvalain mukaiset euromäärät 2021

Urheilijan tapaturma- ja eläketurvalain mukaiset euromäärät 2021

Urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) mukaan siinä säädetyt rahamäärät tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella ja pyöristetään lähimmäksi täydeksi kymmeneksi euroksi.

Rahamäärät ovat laissa vuoden 2009 tasolla (palkkakerroin 1,192). Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut 22.10.2020 vuoden 2021 palkkakertoimeksi 1,465.

Vuoden 2021 rahamäärät ovat

  • lain 1 ja 15 §:ssä tarkoitettu tuloraja on 11 800 euroa
  • lain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu vuosityöansion enimmäismäärä on 122 900 euroa
  • lain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettu vuosityöansio on 36 870 euroa.

Lisätietoja: lakimies Elina Holmas, TVK, puhelin 0409 225 541