Kuka on velvollinen ottamaan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen? – Animaatio kertoo sen selkeästi

Tapaturmavakuutuskeskus on tuottanut ja julkaissut lyhyen animaation, jossa käydään läpi tilanteet, joissa työtapaturma- ja ammattitautivakuutus pitää ottaa.

Animaatiolla TVK haluaa lisätä yleistä tietoutta vakuuttamisvelvollisuudesta ja vähentää tilanteita, joissa vakuutus on jäänyt ottamatta siksi, ettei vakuuttamisvelvollinen ole tiennyt velvollisuudestaan.

Työnantajan on otettava työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, kun hän maksaa tai on sopinut maksavansa kalenterivuoden aikana työstä, jota hän teettää, palkkaa yli 1 300 euroa vuoden 2021 tasossa. Myös kotitalous on tässä tarkoitettu työnantaja, kun se sopii työn tekemisestä ja maksaa palkkaa työntekijälle.

Tapaturmavakuutuskeskus valvoo, että työnantajat ovat ottaneet lakisääteisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen.

”Olemme valvonnassa huomanneet, että samat väärinymmärrykset ja selitykset vakuutuksen puuttumisesta toistuvat. Vakuuttamisvelvollisuutta ei ole ymmärretty tai siitä ei ole tiedetty ja vakuutus on jäänyt tahattomasti ottamatta. Tämä tilanne tulee työantajana toimivalle yllätyksenä, kun asiaa selvitetään”, kuvaa Tapaturmavakuutuskeskuksen valvonnan päällikkö Niina Laakso tilannetta.

Vakuuttamisvelvollisuudesta on säädetty työtapaturma- ja ammattitautilaissa, mutta lakitekstiä harva jaksaa kaivaa esiin ja se koetaan usein tylsänä ja vaikeasti ymmärrettävänä. Tästä syystä TVK päätti kertoa vakuuttamisvelvollisuudesta myös animaation muodossa.

”Yritimme tuoda animaatiossa vakuuttamisvelvollisuuteen liittyvät asiat esille käytännöllisestä lähtökohdasta – mitä pitää tehdä missäkin vaiheessa. Uskomme, että animaatiolla voimme tavoittaa myös ne henkilöt, jotka eivät jaksa lukea ohjeita ja pykäliä.”

Uudessa animaatiossa kerrotaan mielekkäällä tavalla tärkeimmät asiat, jotka jokaisen palkkaa maksavan tahon on syytä tuntea. Animaatio löytyy tämän tekstin lopusta sekä esimerkiksi Vakuutuksen ottaminen ja siirtäminen -sivulta.

Milloin työnantaja on vakuuttamisvelvollinen?