TyTAL:n lääkärikäsittelyä koskevan lainkohdan muutos voimaan 1.7.2021

Työtapaturma- ja ammattitautilain lääkäriasiantuntijan osallistumista korvausasian käsittelyyn koskevaan lainkohtaan (TyTAL 121 §) tulee eduskunnan päätöksellä muutos. Tasavallan presidentti vahvistaa lakimuutoksen tänään 12. maaliskuuta ja lainmuutos tulee voimaan 1. heinäkuutä 2021.

Lainkohtaan on lisätty aiempaa yksityiskohtaisemmat säännökset vakuutuslaitosten asiantuntijalääkäreiden kannanotoista. Asiantuntijalääkärin tulee jatkossa vahvistaa kannanottonsa sanoin ”käytettävissä olevien tietojen, asiantuntemukseni ja omantuntoni kautta”. 

Lisäksi jatkossa vakuutuslaitos voi työtapaturma- ja ammattitautiasioissa käyttää harkintavaltaansa sen suhteen, milloin asiantuntijalääkäri osallistuu korvausasian käsittelyyn. Asiantuntijalääkärin ei tarvitse osallistua käsittelyyn, jos osallistuminen on ilmeisen tarpeetonta. 

Eduskunta päätti vastaavasti myös eräiden työeläkelakien ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta. Katso lisää näistä eduskunnan vastauksesta hallituksen lakimuutoksia koskevaan esitykseen eduskunnan verkkosivuilta.

Työtapaturma- ja ammattitautilain muutetun lainkohdan uusi muoto

121 § 
Lääkäriasiantuntijan osallistuminen korvausasian käsittelyyn 
Jos vakuutuslaitoksessa käsiteltävä korvausasia koskee lääketieteellisen seikan arviointia, laillistetun lääkärin on osallistuttava asian valmisteluun, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta. Lääkäriasiantuntijan on merkittävä korvausasian tietoihin perusteltu arvionsa ja johtopäätöksensä vahingoittuneen potilasasiakirjoissa olevista keskeisistä sairautta tai vammaa koskevista löydöksistä ja havainnoista. Kannanotto on vahvistettava sanoin "käytettävissä olevien tietojen, asiantuntemukseni ja omantuntoni kautta". Merkinnät on tehtävä selkeästi ja yleisesti tunnettuja käsitteitä käyttäen niin, että niitä voidaan hyödyntää perusteltaessa vakuutuslaitoksen päätöstä. 

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote lainmuutoksesta ministeriön verkkosivuilla