Kuva -

harmaa-talous-rikollisuus.fi –sivusto avattu

Viranomaisten yhteistyöllä ylläpidettävä verkkosivusto www.harmaa-talous-rikollisuus.fi kokoaa kaiken harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan liittyvän julkisen materiaalin ensimmäistä kertaa yhteen.

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan osallistuu Suomessa useita viranomaisia. Viranomaisyhteistyön ja tietojen jakamisen laajuus on ainutlaatuista koko maailmassa. Nyt julkaistun verkkosivuston kautta nämä tiedot tuodaan kootusti esille. Tämä parantaa yhteiskunnan mahdollisuuksia reagoida ripeästi harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöihin ja haittoihin.

"Työtapaturma- ja ammattitautivakuuttaminen on työnantajan lakisääteinen velvoite ja sen tahallinen laiminlyönti on myös osa harmaata taloutta", toteaa TVK:n valvonnan päällikkö Niina Laakso.

Torjunta kuuluu kaikille

Sivustolta löytyy ajankohtaista tietoa harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöistä, niiden laajuudesta ja torjunnasta. Lisäksi sivusto antaa yrityksille ja kansalaisille tietoa siitä, miten toimia oikein ja suojautua harmaan talouden ja talousrikollisuuden aiheuttamilta haitoilta.

Yhtenä sivuston tarkoituksena on myös muistuttaa, että harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta kuuluu kaikille ja siitä hyötyvät kaikki: viranomaiset, yritykset ja kansalaiset.

"Tapaturmavakuutuskeskus osallistuu harmaan talouden torjuntaan valvomalla, että työnantajat täyttävät vakuuttamisvelvollisuutensa", jatkaa Laakso.

Lisätietoja TVK:n vakuutusvalvonnasta: valvonnan päällikkö Niina Laakso, puhelin 0404 504 215, niina.laakso@tvk.fi .

22.5.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;