Kuva -

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset euromäärät 2020

Työtapaturma- ja ammattitautilaissa (TyTAL) mainitut euromäärät ovat vuoden 2014 indeksitasossa. Ne tarkistetaan vuosittain joko työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisella palkkakertoimella tai työntekijän eläkelain 98 §:n mukaisella työeläkeindeksillä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on 24.10.2019 vahvistanut vuoden 2020 palkkakertoimeksi 1,446 ja työeläkeindeksiksi 2617.

TyTAL:n mukaiset euromäärät ovat vuonna 2020 seuraavat:

TyTAL:n säännös Vuonna 2020
3 § 2 mom., vakuuttamisvelvollisuuden raja 1 300
44 § 1 mom. 2 kohta, enimmäiskustannus tutkimus- ja hoitotoimenpiteelle, joka yksityisessä terveydenhuollossa annettuna voidaan korvata ilman maksusitoumusta 320
51 § 1 mom., perushoitotuki/pv 9,07
51 § 1 mom., korotettu hoitotuki/pv 20,39
51 § 1 mom., ylin hoitotuki/pv 30,21
52 § 1 mom., vaatelisä/pv 0,60
52 § 2 mom., korotettu vaatelisä/pv 2,41
79 §, vähimmäisvuosityöansio 14 650
86 §, haittarahan perusmäärä 12 980
93 §, enimmäiskorvaus palveluasumisen lisäkustannuksista/pv 60,41
107 § 2 mom., leskeneläkkeen tulosovitusperuste (2,15 x vähimmäisvuosityöansio) 31 497,50
109 § 1 mom., hautausapu 4 960
152 § 4 mom., alin maksettava viivästyskorotus 7,80
184 § 1 mom., vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöneeltä työnantajalta perittävien korvausten ja täyskustannusmaksujen enimmäismäärä 5 360
   
Työeläkeindeksi 2617
Palkkakerroin 1,446

 

Indeksijärjestelmästä 1.1.2005 alkaen ks. Tapaturma-asiain korvauslautakunnan kiertokirje 1/2005.

TyTAL:n mukaiset vuosien 2016 - 2020 euromäärät

Lisätietoja: lakimies Elina Holmas, TVK, puhelin 0409 225 541

6.11.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;