Kuva -

YEL-yrittäjän omavastuuaikaa esitetään lyhennettäväksi
sairausvakuutuksessa

Sairausvakuutuslakia esitetään muutettavaksi ensi vuoden alusta lukien siten, että yrittäjän omavastuuaika on sairastumispäivä (HE 141/2017 vp). Edellytyksenä on, että yrittäjällä on työkyvyttömyyden alkaessa yrittäjän eläkelaissa tarkoitettu vakuutus. Nykyisin YEL-yrittäjän omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat kolme arkipäivää. Omavastuuajan lyhennys ei koskisi maatalousyrittäjiä. 

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan vapaa-ajan vakuutuksen perusteella maksettavasta päivärahasta tehdään laskennallinen vähennys ajalta, jolta vahingoittuneelta on oikeus saada sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa saman vahinkotapahtuman johdosta. Kun kyse on tapaturmasta, joka korvataan yrittäjän vapaaehtoisen vapaa-ajan vakuutuksen perusteella, päivärahaan tehtäisiin sairausvakuutuslain muutoksen johdosta vähennys nykyistä aikaisemmasta ajankohdasta. 

Lisätietoja lakimies Annu Vento, puh. 0404 504 265

27.10.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;