Kuva -

Tapaturma-asiain korvauslautakunta

Tapaturmavakuutuskeskuksessa (TVK) toimii Tapaturma-asiain korvauslautakunta (Tako), jonka lakisääteisenä tehtävänä on edistää työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen korvauskäytännön yhtenäisyyttä antamalla yleisohjeita ja lausuntoja.

Takon yleisohjeet

Tako antaa korvauskäytäntöä koskevia yleisohjeita erityisesti silloin, kun lainsäädäntö muuttuu tai kun korvaustoimen yhtenäisyyden edistäminen sitä muuten vaatii.

Keskeisimmät Takon antamat yleisohjeet on julkaistu TVK:n kotisivuilla Ohjeet-sivulla.

Takon lausuntopyyntömenettely

Vakuutusyhtiön on ennen korvausta koskevan päätöksen antamista pyydettävä päätösehdotuksestaan Takon lausunto, jos asiaan sisältyy periaatteellinen oikeudellinen tai lääketieteellinen tulkintakysymys taikka jos asian käsittely Takossa on muutoin tarpeen korvauskäytännön yhtenäisyyden edistämiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1568/2015) on määrätty tarkemmin ne asiat, joista vakuutusyhtiön on pyydettävä Takon lausunto. Vakuutusyhtiöllä on oikeus pyytää lausunto muustakin kuin asetuksessa tarkoitetusta korvauspäätösehdotuksesta.

Lausuntopyynnön Takolle tekee aina vakuutusyhtiö. Kun Tako on antanut lausuntonsa vakuutusyhtiön päätösehdotukseen, vakuutusyhtiö tekee asiassa valituskelpoisen päätöksen.

Takon antamat lausunnot ovat suosituksenluontoisia, ts. ne eivät sido vakuutusyhtiötä, joka voi poiketa lausunnosta päätöksessään. Lausunto on merkittävä päätökseen.

Takon kokoonpano

Takossa on puheenjohtaja, kolme lakimiesjäsentä, neljä työmarkkinajäsentä, vähintään viisi lääkäriasiantuntijaa ja tarpeellinen määrä varahenkilöitä, jotka sosiaali- ja terveysministeriö määrää enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Puheenjohtajaksi määrätään sosiaali- ja terveysministeriön edustaja. Lakimiesjäsenet ja vähintään kaksi lääkäriasiantuntijaa määrätään TVK:n ehdotuksesta. Työmarkkinajäsenistä kaksi määrätään työnantajien ja kaksi työntekijöiden sekä toimihenkilöiden keskeisimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta. Lääkäriasiantuntijoista yksi määrätään työnantajien ja yksi työntekijöiden sekä toimihenkilöiden keskeisimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta.

Tarkempia säännöksiä Takon toiminnasta on annettu valtioneuvoston asetuksessa tapaturma-asiainkorvauslautakunnasta (1468/2015).

Toimintakertomus 2019 (pdf) ja Takon tilastoliite 2019 (pdf)

28.2.2020

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;