Kuva -

TOT-prosessi

TOT-tutkintaa johtaa ja valvoo TVK:n hallituksen asettama TOT-johtokunta. Yksittäisen TOT-tapauksen tutkintaa johtaa TVK:n asiantuntija, joka vastaa myös tutkintaryhmän esittelijän tehtävistä ja tapaukseen liittyvästä viestinnästä. TOT-tutkintaryhmät vastaavat TOT-tutkintaan otettujen tapausten käytännön tutkinnasta.

Tutkinta käynnistyy TVK:n työturvallisuusasiantuntijan johdolla, joka kutsuu TOT-tutkintaryhmän koolle. Tutkinnan aluksi tutkintaryhmä pyrkii vierailemaan tapahtumapaikalla aina ja niin pian kuin se on mahdollista. Käynnin tarkoituksena on tutustua tapahtumiin ja olosuhteisiin sekä keskustella tapauksesta mahdollisten silminnäkijöiden tai muutoin tapausta tuntevien kanssa. Käynnin jälkeen tapauksesta laaditaan ensimmäinen raporttiluonnos, joka lähetetään kommentoitavaksi myös tapaturmassa kuolleen työnantajan edustajalle ja kyseisen yrityksen työsuojeluvaltuutetulle tai vastaavalle työntekijöiden edustajalle. Raportin luonnosta työstetään tutkintaryhmän kokouksissa, jolloin huomioidaan myös työpaikalta saadut kommentit.

TOT-toiminnan ensisijaisena tavoitteena on kiinnittää huomiota vastaavien tapausten torjuntaan julkaisemalla TOT-raportti mahdollisimman pian. TOT-johtokunta päättää aina viime kädessä raportin julkaisemisesta ja jakelusta.

TOT-johtokunnassa hyväksytty versio lähetetään tiedoksi tapaturmassa kuolleen työnantajan edustajalle ja kyseisen yrityksen työsuojeluvaltuutetulle tai vastaavalle työntekijöiden edustajalle, informoiden heitä samalla raportin julkaisemisesta. Raportin julkaisemista lykätään tässä vaiheessa vain poikkeustapauksissa, mikäli tapauksesta on saadussa palautteessa ilmennyt sellaista kiistatonta uutta ja tapahtumien kulkuun olennaisesti liittyvää tietoa, joka on ristiriidassa raportissa esitetyn kanssa. Tällaisessa tapauksessa raportin käsittely jatkuu tarvittaessa uudelleen tutkintaryhmässä. Tavoitteena on, että lähtökohtaisesti TOT-tutkintaraportti on valmis viimeistään vuoden kuluttua tutkinnan aloittamisesta. 

8.5.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;