Kuva -

TOT-tietojärjestelmä

TOT-tutkintaan otetut tapaukset löytyvät TOTTI-järjestelmästä. TOTTI-järjestelmä

Yleistä TOTTI-järjestelmästä

TOTTI on TOT-tietopalvelun tueksi kehitetty järjestelmä, jonka avulla

  • voit hakea (etsiä) mielenkiintosi kohteena olevia TOT-tapauksia ja niistä laadittuja tutkintaraportteja www-ympäristössä
  • tulostaa hakemasi tapausten otsikko- ja tiivistelmätiedot yhteenvetoraporttina
  • tarkastella hakemiesi TOT-tapausten yksityiskohtaisempia tietoja
  • tulostaa tai tallentaa tietokoneellesi TOT-raportit myöhempää hyödyntämistä varten pdf-muodossa
  • lähettää palautetta TOT-tutkinnasta ja TOTTI-järjestelmästä TVK:n asiantuntijoille.

TOTTI-järjestelmässä navigointi noudattaa yleisiä internet-navigoinnin käytäntöjä. Navigoiminen perustuu ruudun vasemmassa reunassa esitettyihin otsikoihin (välilehtiin), joiden kautta pääset

  • tarkastelemaan kaikkia järjestelmään tallennettuja TOT- ja YTOT-tapauksia tapahtumapäivämäärän mukaisessa järjestyksessä (TOT- ja YTOT-tapaukset -välilehdet)
  • tekemään erilaisia hakua (Laajennettu haku-, Rajattu haku-, Tunnistehaku ja Vapaa sanahaku -välilehdet)
  • lähettämään palautetta TOT-tutkinnasta ja TOTTI-järjestelmästä (Anna palautetta -välilehti)

Eri välilehtien sisältöä ja toimintaohjeita käsitellään yksityiskohtaisemmin kunkin välilehden osalta erikseen tässä ohjeessa.

Käytetyt luokitukset

TOTTI-järjestelmässä TOT-tapauksia voidaan hakea useiden eri tekijöiden perusteella. Tapauksen tapahtumapäivämäärä ja tapaturmassa kuolleen työntekijän ikä ovat itsestään selviä hakukriteereitä. Myös työntekijän ammattiluokkaa, asemaa, kokemusta ja perehdytystä sekä työnantajayrityksen kokoa koskevat luokitukset ovat melko yksiselitteisesti tulkittavissa.

Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi tapauksia voidaan hakea myös kuolleen työntekijän ammattiluokan, työnantajanyrityksen toimialan ja roolin sekä tapaturman tapahtumaketjua, sattumisolosuhteita ja työkohteen tyyppiä kuvaavien muuttujien perusteella. Näiden muuttujien luokitteluihin voi tutustua Luokitukset-sivulla.

Aineistoon liittyvät rajoitukset 

Käyttöönottovaiheessa järjestelmään ei ole vielä tallennettu tietoja kaikkien käytettävissä olevien muuttujien osalta, mikä on tärkeää huomioida erityisesti haettaessa TOT-tapauksia laajennetun ja rajatun haun avulla. Tässä vaiheessa on koodattu tiedot ESAW-muuttujien, ammattiluokan ja toimialan osalta. Sen sijaan tapaturmassa kuolleen työntekijän ikää, asemaa, kokemusta ja perehdytystä sekä työnantajayrityksen roolia, määräysvaltaa, kokoa ja työkohteen tyyppiä koskevia tietoja ei ole tallennettu järjestelmään sen käyttöönoton hetkellä. Alkuvaiheessa ei siis ole mahdollista hakea TOT-tapauksia näiden muuttujien perusteella.

Viimeisimpiä tapauksia lukuunottamatta tapausten tapahtumapäivämääräksi on merkitty tapaturman sattumisvuoden ensimmäinen päivä. Tämä menettely mahdollistaa vuosikohtaisten hakujen tekemisen, mutta ei tarkempaa, esim. tietyn päivämäärän mukaisia hakuja. Lisäksi osa 1990-luvulla sattuneiden tapausten otsikkotiedoista puuttuu toistaiseksi.

Lisätietoja: Otto Veijola (otto.veijola@tvk.fi), puhelin 040-7636930

31.7.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;