Kuva -

Väkivaltainen asiakas on turhankin tuttu kunta-alalla

Väkivalta- ja uhkatilanteet ovat yleisiä kunta-alan työssä. 30 prosenttia kuntatyöntekijöistä oli kohdannut väkivaltaisen tai uhkaavasti käyttäytyvän asiakkaan viimeisen 12 kuukauden aikana. Erityisen huolestuttava on nuorten työntekijöiden tilanne. Heistä lähes puolet oli vuoden sisällä kohdannut työssään väkivaltaisen asiakkaan. Tulokset käyvät ilmi vuonna 2016 toteutetusta Kunta10-tutkimuksesta, jonka tuloksista raportoitiin keväällä.

Yleisin koetun väkivallan muoto oli sanallinen uhkailu asiakastilanteissa tai puhelinkeskusteluissa. Sitä oli kokenut 22 % vastaajista. Toiseksi yleisintä oli tavaroiden heitteleminen tai paikkojen rikkominen. Sitä oli kokenut 16 %. Ruumiillista väkivaltaa, kuten lyömistä tai puremista, oli kokenut seitsemän työntekijää sadasta. Ampuma-, terä- tai lyömäaseella uhkaamista oli kokenut yksi vastaaja sadasta.

Kunta10-tutkimus on maan laajin ja pitkäaikaisin kunta-alan henkilöstöön kohdistuva tutkimus. Työntekijöiden työtä ja hyvinvointia seurataan kahden vuoden välein tehtävillä kyselyillä. 2016 kyselyyn vastasi 65089 kuntatyöntekijää ja vastaaja-aktiivisuus oli 72 prosenttia. Mukana ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Raisio, Naantali, Nokia, Valkeakoski ja Virrat.

Tutkimuksen kohderyhmään kuuluu kaikki noin 90000 tutkimukseen osallistuvien kuntien palveluksessa olevaa vakinaista työntekijää ja pitkäaikaista sijaista.

Kohteena usein nuoret työntekijät

Yleisimmin väkivalta- tai uhkatilanteen joutuu kokemaan nuori työntekijä. 45 prosenttia alle 30-vuotiaista kuntatyöntekijöistä oli kokenut väkivaltatilanteita työssään, kun yli 60-vuotiaista alle viidesosa (19,5 %).

Ikäryhmien välisiä eroja voi tutkimuksen mukaan selittää työkokemuksella ja työtehtävillä. Kuntatyöntekijöiden nuorin ikäryhmä työskentelee usein ammateissa, joissa asiakasväkivallan kokeminen on yleistä, kuten lähihoitajina ja kodinhoitajina.

–  Huolta nuorten jaksamisesta ja jatkamisesta kuntatyössä lisää se, että alle 30-vuotiaat raportoivat muita ikäryhmiä enemmän psyykkistä rasittuneisuutta (28 %) ja joka neljäs oli kokenut unettomuutta viimeksi kuluneiden neljän viikon aikana, todetaan tutkimuksen analyysissa.

Esimiehen oikeudenmukaisuus suojaa

Laajoissa pohjoismaisissa seurantatutkimuksissa on viime vuosina osoitettu, että asiakasväkivallan kokeminen voi huonontaa työntekijän terveyttä. Se voi lisätä riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen tai sydän- ja verisuonitauteihin.

Vuonna 2017 julkaistussa Kunta10-tutkimuksessa selvitettiin asiakasväkivallan yhteyttä opettajien nukkumiseen. Tulosten mukaan ala- ja yläasteen sekä lukio-opettajien kokema väkivalta työssä lisäsi unettomuusriskiä.

–  Rohkaiseva havainto tutkimuksessa oli, että johtamisen oikeudenmukaisuus suojasi asiakasväkivaltaa kokeneita opettajia unettomuudelta, todetaan tutkimuksessa.

Vuonna 2017 julkaistiin toinenkin unitutkimus, jossa Kunta10-aineisto oli mukana. Tulosten mukaan johtamisen oikeudenmukaisuuden lisääntyminen vähentää unettomuutta. Tulosten mukaan yhteys liittyi kohtelun oikeudenmukaisuuteen.

–  Kohtelu on oikeudenmukaista, jos lähiesimies kohtelee alaisiaan ystävällisesti ja huomaavaisesti ja esimieheen voi luottaa. Kannattaisiko väkivallan vähentämistyöpakkiin lisätä myös johtamisen kehittäminen oikeudenmukaisemmaksi, kysyvät tutkijat analyysissaan.

Kunta10-tutkimus on Suomen laajin kunta-alan valtakunnallinen seurantatutkimus. Työterveyslaitoksen vuodesta 1994 toteuttama tutkimus selvittää kunta-alan henkilöstön työtä ja työssä tapahtuvia muutoksia sekä niiden vaikutuksia henkilöstön terveyteen ja hyvinvointiin.

Teksti: Eija Seppänen / Omnipress

Lisätietoja: Asiakasväkivalta kuormittaa varsinkin nuoria kunta-alalla
https://tyoelamatieto.fi/#/fi/articles/customerViolence

25.11.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;