Tutkimusjulkaisu vihreän siirtymän ja työperäisen maahanmuuton työturvallisuusvaikutuksista

Tapaturmavakuutuskeskuksen uusin julkaisu (TVK:n julkaisusarjan julkaisu 1/2024) käsittelee työperäisen maahanmuuton ja vihreän siirtymän teknologioiden työelämään ja työturvallisuuteen kohdistuvia vaikutuksia.

Muutokset muovaavat Suomen elämää kiihtyvällä vauhdilla, mikä edellyttää myös työturvallisuuden hallinnan ja työtapaturmavakuuttamisen järjestelmien jatkuvaa uudelleenarviointia ja päivittämistä.

Tutkimuksen mukaan vihreään siirtymään liittyvät teknologiat tulevat haastamaan työturvallisuuden hallinnan perusteita. Samalla ne kuitenkin tarjoavat myös mahdollisuuksia työturvallisuuden parantamiseen innovaatioiden ja riskien uudelleenarvioinnin kautta. Huomiota tulee kiinnittää erityisesti siihen, miten turvallisuus huomioidaan teknologioiden koko elinkaaren aikana.

Työperäisen maahanmuuton kasvu haastaa myös työturvallisuuden perusteita. Tutkimus osoittaa, että kielimuuri voi merkittävästi heikentää turvallisuuskulttuuria, mikä korostaa tarvetta tukea maahanmuuttajatyöntekijöiden suomen kielen taitoja ja integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Näin voidaan varmistaa, että turvallisuusohjeistukset ymmärretään kunnolla ja että kaikki työntekijät voivat osallistua aktiivisesti turvallisuuskulttuurin kehittämiseen.

Tutkimus perustuu laajaan kirjallisuuskatsaukseen, joka kattaa vuosien 2019–2023 välisenä aikana julkaistut tieteelliset julkaisut ja raportit. Analyysi paljasti, että aiheesta on kansainvälisesti julkaistu verrattain vähän tietoa, mikä korostaa jatkotutkimusten tarvetta.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää suoraan työturvallisuutta edistävien toimien suunnittelussa ja toteutuksessa suomalaisilla työpaikoilla. Samalla se valaisee aihepiirejä, joista tarvitaan lisätietoja, ja tarjoaa suuntaviivoja tulevaisuuden tutkimus- ja kehitystoiminnalle.

Tutkimus on toteutettu Tampereen yliopiston turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun tutkimusryhmän toimesta TVK:n toimeksiannosta ja ohjauksessa. Se tarjoaa arvokasta tietoa ja näkökulmia, jotka ovat välttämättömiä kohdatessamme työelämän nopeat ja laaja-alaiset muutokset.

Tutkimusjulkaisu löytyy Työtapaturmatiedosta.