Kuva -

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusjärjestelmä

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus (TyTA-vakuutus) on osa suomalaista sosiaalivakuutusjärjestelmää ja osa työsuhteeseen liittyvää sosiaaliturvaa. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on ensisijainen järjestelmä muuhun sosiaaliturvaan nähden.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusjärjestelmä perustuu työtapaturma- ja ammattitautilakiin (säädöskokoelmanumero 459/2015, lyhenne TyTAL), jossa on määritelty muun muassa korvattavat vahinkotapahtumat, vakuutuksesta maksettavat etuudet, järjestelmän toimeenpano sekä vakuutusten hinnoittelun periaatteet.

TyTAL tuli voimaan 1.1.2016. Lakiin yhdistettiin kolmen voimassa olevan lain säännökset: tapaturmavakuutuslain (608/1948), ammattitautilain (1343/1988) ja tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain (625/1991; jäljempänä kuntoutuslaki).

Tapaturmavakuutuslakia, ammattitautilakia ja kuntoutuslakia sovelletaan edelleen kaikkiin niihin työtapaturmiin ja ammattitauteihin, joiden sattumis- tai ilmenemisaika on 31.12.2015 tai sitä aikaisemmin. Tämä tarkoittaa sitä, että näiden vahinkotapahtumien korvattavuus ja maksettavat korvaukset määräytyvät tapaturmavakuutuslain mukaisesti. Uutta lakia sovelletaan kuitenkin näiden vahinkotapahtumien korvauskäsittelyyn ja muutoksenhakuun.

TVL:n TyTAL-tiedote 7.5.2015

Linkkejä säädöksiin

Työtapaturma- ja ammattitautilain (TyTAL) mukaista vakuutusta ja sen toimeenpanoa säätelevät keskeiset säädökset:

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (TyTAL)
TyTAL:n englanninkielinen käännös
Valtioneuvoston asetus ammattitautiluettelosta (769/2015)
Valtioneuvoston asetus työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitetusta haittaluokituksesta (768/2015)

Hallituksen esitys erityisryhmien tapaturma- ja ammattitautiturvasta HE 93/2015 (Finlex)

Tapaturmavakuutuslain mukaista lakisääteistä tapaturmavakuutusta ja sen toimeenpanoa säätelevät seuraavat keskeiset lait:

Tapaturmavakuutuslaki
Ammattitautilaki
Ammattitautiasetus
Laki opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta
Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta.

Muita linkkejä

Haittaluokkataulukko 1.1.2010 alkaen Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetusta haittaluokituksesta 1649/2009

Haittaluokkataulukko - työtapaturmat ja ammattitaudit 31.12.2009 saakka Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tapaturmavakuutuslain 18 a §:ssä tarkoitetusta haittaluokituksesta 23.12.1986/1012

11.3.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;