Kuva -

Haittaraha

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta maksetaan haittarahaa työtapaturman tai ammattitaudin aiheuttamasta pysyvästä yleisestä haitasta. Yleisellä haitalla tarkoitetaan tapaturman tai ammattitaudin aiheuttamaa toimintakyvyn alentumista eli toiminnanvajausta.

Pysyvä haitta voidaan arvioida aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturmasta tai ammattitaudin ilmenemisestä. Jos haittaluokkaa ei voida lopullisesti vahvistaa, kun vuosi on kulunut tapaturmasta tai ammattitaudin ilmenemisestä, maksetaan haittarahan ennakkoa, kun tiedetään, minkä suuruinen pysyvä haitta vähintään tulee olemaan.

Haittarahan suuruus määräytyy haittaluokan ja perusmäärän perusteella laissa olevan taulukon mukaisesti. Lisäksi vahingoittuneen ikä vaikuttaa korvauksen määrään. Sen sijaan vahingoittuneen ansiotuloilla tai muilla yksilöllisillä olosuhteilla ei ole merkitystä korvausta määritettäessä.

Haittaluokkia on 1–20, ja ne on määritelty valtioneuvoston asetuksessa haittaluokituksesta (768/2015). Haittaluokka on määritelty haittaluokituksessa joko tarkasti tai väljemmin kuvaamalla vamman tai sairauden aiheuttaman toiminnanvajauksen eri asteita.

Esimerkkejä haittaluokituksesta:

  • Kahden sormen menetys, peukalo ja etusormi, haittaluokka 6
  • Nilkan amputaatio, haittaluokka 5
  • Alaraajat kokonaisuutena, keskivaikea toiminnanvajavuus, ontumista, merkittävää liikerajoitusta, jatkuva kävely vaikeaa tai hidasta, apuneuvo tarpeen lyhyilläkin matkoilla, haittaluokka 6–10.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta ei erikseen makseta korvausta kivusta ja särystä tai kosmeettisesta haitasta. Näitä on kuitenkin otettu huomioon haittaluokituksessa eli ne sisältyvät haittarahakorvaukseen.

Haittaraha maksetaan kertakorvauksena, jos haittaluokka on 1–5, ja suuremmissa haittaluokissa korvaus maksetaan jatkuvana. 

Jos haitta myöhemmin pahenee, siitä maksetaan lisäkorvausta. Paheneminen korvataan, jos haittaluokka nousee vähintään yhdellä. Jos jatkuvan haittarahan haittaluokka myöhemmin laskee vähintään yhdellä haittaluokalla, maksetaan haittarahaa muutoksen jälkeen muuttuneiden olosuhteiden mukaan.

Haittaraha on verovapaa korvaus.

Haittarahan kertakorvauksen määrä

Haittarahan kertakorvaustaulukot

TVK julkaisee vuosittain taulukon haittarahan kertakorvauksen määrästä. Seuraavista taulukoista on luettavissa kunkin vahingon sattumisvuoden mukainen kertakorvauksen määrä:

Kutakin taulukkoa sovelletaan ko. vuonna sattuneista tapaturmista tai ilmenneistä ammattitaudeista maksettaviin haittarahoihin. Haittarahan suuruus näkyy tällöin suoraan taulukosta sen mukaan, mikä on vahingoittuneen ikä ollut tapaturman sattuessa tai ammattitaudin ilmetessä.

Nimi
Muokattu
{{document.Title}} .{{document.FileType}} | {{document.LastModified | date : "dd.MM.y" }}


Tapaturmavakuutuslain mukaiset haittarahataulukot (ennen vuotta 2016) Taulukot löytyvät sivun alaosassa olevasta "haitarista" otsikon "Haittarahan kertakorvaukset" väkästä painamalla.

13.11.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;