Kuva -

Korvaukset kuolemantapauksessa

Hautausapu

Jos työtapaturmasta tai ammattitaudista aiheutuu kuolema, maksetaan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta hautausapua kuolinpesälle.

Hautausavun määrä on kiinteä, joten siihen eivät vaikuta vahingoittuneen ansiotaso tai hautajaisista aiheutuneet kustannukset. 

Hautausavun määrä muuttuu vuosittain (indeksitarkistus), ja se maksetaan kustannusten aiheutumisvuoden suuruisena.

Lisäksi vainajan kuljettamisesta kuolinpaikalta asuin- tai kotipaikkakunnalle aiheutuvat välttämättömät ja kohtuulliset kustannukset korvataan.

Leskeneläke

Leskeneläkkeen saajana voi olla leski tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli. Myös avopuolisolle myönnetään hakemuksesta leskeneläkettä, jos tämä on asunut vahingoittuneen kanssa yhteisessä taloudessa ja heillä on tai on ollut yhteinen lapsi tai heillä on ollut julkisen notaarin vahvistama sopimus keskinäisestä elatuksesta.

Jos avioliitto tai avoliitto on alkanut vasta työtapaturman sattumisen tai ammattitaudin ilmenemisen jälkeen, leskellä tai avopuolisolla on oikeus leskeneläkkeeseen vain, jos heillä on yhteinen lapsi tai avioliitto/avoliitto on jatkunut kolme vuotta.

Leskeneläkkeen määrä vaihtelee eläkettä saavien lasten lukumäärän mukaan:

  • Jos leski on yksin perhe-eläkkeen saajana, on lesken eläkkeen määrä 40 % vahingoittuneen vuosityöansiosta.
  • Jos perhe-eläkkeen saajina on leski ja yksi lapsi, on lesken eläkkeen määrä 35 % vahingoittuneen vuosityöansiosta.
  • Jos perhe-eläkkeen saajina on leski ja kaksi lasta, on lesken eläkkeen määrä 30 % vahingoittuneen vuosityöansiosta.
  • Jos perhe-eläkkeen saajina on leski ja kolme lasta, on lesken eläkkeen määrä 20 % vahingoittuneen vuosityöansiosta.
  • Jos perhe-eläkkeen saajina on leski ja lapsia neljä tai enemmän, on lesken eläkkeen määrä 15 % vahingoittuneen vuosityöansiosta.

Leskeneläke maksetaan täytenä kahdentoista ensimmäisen täyden kalenterikuukauden aikana. Tämän jälkeen lesken eläkkeeseen tehdään tulosovitus, joka voi vähentää lesken eläkkeen määrää. Jos leskellä on tällöin edelleen lapseneläkkeeseen oikeutettuja, vähennys tehdään vasta, kun lapset eivät enää saa eläkettä.

Tulosovituksessa selvitetään lesken tulot edunjättäjän kuolinhetkellä. Lesken tulot lasketaan pääsääntöisesti samojen periaatteiden mukaan kuin vahingoittuneen vuosityöansio. Lesken eläkettä vähennetään, jos lesken tulot ylittävät tulosovitusperusteen.Tulosovitusperuste on 2,15 kertaa vähimmäisvuosityöansio kuolinhetkellä. Tämän rajan yli menevistä tuloista lasketaan 30 %, ja sillä määrällä vähennetään leskeneläkettä. Lisätietoja vuosityöansiosta

Lähtökohtaisesti leski saa eläkettä koko elämänsä ajan, jos vahinkotapahtuma ei ole sattunut vahingoittuneen vanhuuseläkkeellä tekemässä työssä ja leski ei solmi uutta avioliittoa tai työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista avoliittoa.

Jos leski solmii uuden avioliiton tai alkaa elää uudessa työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitetussa avoliitossa, oikeus leskeneläkkeeseen päättyy. Tällöin leskelle kuitenkin maksetaan kolmen vuoden eläkettä vastaava kertakorvaus.

Lapseneläke

Lapseneläkkeen saajia ovat alle 18-vuotiaat lapset ja 18–24-vuotiaat lapset, jotka opiskelevat. Opiskelun tulee olla päätoimista ja ammattiin valmistavaa.

Lapseneläkkeen määrä vaihtelee eläkettä saavien lapsien lukumäärän mukaan:

  • Jos lapseneläkkeen saajana on yksi lapsi, on lapseneläkkeen määrä 25 % vahingoittuneen vuosityöansiosta.
  • Jos lapseneläkkeen saajana on kaksi lasta, on lasten yhteenlaskettu eläkkeen määrä 40 % vahingoittuneen vuosityöansiosta eli kumpikin lapsista saa 20 % vahingoittuneen vuosityöansiosta.
  • Jos lapseneläkkeen saajana on kolme lasta, on lasten yhteenlaskettu eläkkeen määrä 50 % vahingoittuneen vuosityöansiosta eli jokainen saa 16,67 % vahingoittuneen vuosityöansiosta.
  • Jos lapseneläkkeen saajana on lapsia neljä tai enemmän, on lasten yhteenlaskettu eläkkeen määrä 55 % vahingoittuneen vuosityöansiosta, joka jaetaan lasten lukumäärän mukaan.

Lisätietoja vuosityöansiosta

Lapseneläkkeestä vähennetään Kelan maksama yleisen perhe-eläkelain mukainen lapseneläke, joka myönnetään enintään 21 vuoden ikään saakka.

2.1.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;