Kuva -


Takaisin

Palkan korvaaminen fysikaalisen hoidon ajalta

Jos vahingoittunut saa vamman tai sairauden vuoksi fysikaalista hoitoa, maksetaan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvausta palkan menetyksestä hoidon ajalta.

Hoidon tulee olla nimenomaisesti fysikaalista hoitoa, ja siitä pitää aiheutua palkanmenetystä. Jos hoitoa annetaan esim. työkyvyttömyysaikana tai työajan ulkopuolella, ei tätä erillistä korvausta makseta.

Korvausta maksetaan enintään 30 kalenteripäivältä vuodessa.

Palkan korvaamista fysikaalisen hoidon ajalta on haettava erikseen toimittamalla vakuutusyhtiölle selvitys palkan menetyksestä. Korvausta on haettava vuoden kuluessa kustannusten syntymisestä.

Takaisin

29.5.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;