Kuva -


Takaisin

Tutkimuskulut ja palkan korvaaminen tutkimusajalta

Vakuutusyhtiön tulee hankkia korvausasiassa kaikki tarpeellinen selvitys asian ratkaisemiseksi. Tämän vuoksi työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvataan tutkimuskuluja, vaikka tutkimus osoittaisi, ettei kyseessä ole työtapaturman aiheuttama vaiva tai ammattitauti.

Työtapaturmissa tutkimuksia tehdään sen selvittämiseksi, onko vamman ja tapaturman välillä syy-yhteyttä. Vastaavasti ammattitautiepäilyissä selvitetään sairauden työperäisyyttä esimerkiksi Työterveyslaitoksella tehtävissä tutkimuksissa.

Tutkimuksista aiheutuva palkanmenetys korvataan siinä tapauksessa, että kyse ei ole tapaturmasta tai ammattitaudista. Korvausta maksetaan enintään 7 päivältä.

Palkan korvaamista tutkimusajalta on haettava erikseen toimittamalla vakuutusyhtiölle selvitys palkan menetyksestä. Korvausta on haettava vuoden kuluessa kustannusten syntymisestä.

Takaisin

29.5.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;