Kuva -

Korvausasian käsittely

  1. Korvausasian selvittelyvaiheessa tarkistetaan työnantajan vakuuttamisvelvollisuus ja vakuutustiedot. Ammattitautiasioissa selvitetään työsuhde, jonka perusteella korvausvelvollinen vakuutuslaitos määräytyy

  2. Korvausasia tulee vireille TVK:een, kun selvittelyvaiheessa on todettu, ettei työnantajalla ole työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta työntekijöilleen

  3. Korvausasian käsittely on kirjallista. TVK hankkii tarvittavat selvitykset mm. hoitolaitoksesta ja työnantajalta sekä viranomaisilta. Vahingoittuneen kannattaa lähettää tapaturmaan liittyvät laskut (kuluista alkuperäiset maksukuitit tai tiliotteesta kopio) TVK:lle, vaikka ei olisi varmuutta niiden korvattavuudesta. Jos asian käsittely pitkittyy ja päivärahan maksu viivästyy, vahingoittunut voi ottaa yhteyttä TVK:n korvauspalveluun saadakseen ns. viivästymistodistuksen, jonka perusteella Kansaneläkelaitos (Kela) tekee päätöksen sairausvakuutuslain mukaisesta päivärahasta.

  4. Korvausasian ratkaisun jälkeen vahingoittuneelle lähetetään päätös postitse. Päätökseen voi hakea muutosta.

Lisätietoa korvausasian käsittelystä antaa TVK:n korvausyksikkö, puh. 0404 504 210, osoite: Itämerenkatu 11 – 13, 00180 Helsinki.

29.5.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;