Kuva -

Toisessa maassa vakuutettu

Pääsääntöisesti Suomessa tehtävä työ tulee vakuuttaa Suomessa työntekijän kansalaisuudesta riippumatta. Poikkeuksen muodostavat ns. lähetetyt työntekijät (EU- tai ETA-maasta, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaasta). Lähetetyllä työntekijällä on lähtömaastaan todistus A1, joka osoittaa, että hänen vakuutusturvansa on lähtömaassa eikä häntä tarvitse vakuuttaa Suomessa.

TVK hoitaa Suomessa EU:n sosiaaliturvan koordinaatioasetuksiin perustuvia asuin- ja oleskelupaikan laitoksen tehtäviä. Tämä tarkoittaa, että TVK voi korvata työtapaturman tai ammattitaudin takia Suomessa aiheutuneita sairaanhoitoetuuksia (ns. luontoisetuisuuksia) seuraavissa tilanteissa:

 • lähetetty työntekijä (EU- tai ETA-maasta, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaasta) loukkaantuu työtapaturmassa tai altistuu ammattitaudin aiheuttavalle tekijälle Suomessa, ja hänellä on lähtömaastaan todistus A1, joka on voimassa tapaturmahetkellä;
 • työntekijä on loukkaantunut työtapaturmassa tai altistunut ammattitaudin aiheuttavalle tekijälle ulkomailla (EU- tai ETA-maassa, Sveitsissä tai sosiaaliturvasopimusmaassa) ja muuttaa tai palaa sen jälkeen asumaan Suomeen.

Kun ns. lähetetylle työntekijälle sattuu työtapaturma tai hänellä ilmenee ammattitauti, työnantajan tuleekin ottaa yhteyttä TVK:een. Rahaetuudet (kuten ansionmenetyskorvaukset) maksaa kuitenkin toimivaltainen maa eli se maa, jossa lähetetty työntekijä oli vakuutettuna.


EU-maat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.

ETA-maat
: Islanti, Liechtenstein, Norja

Sosiaaliturvasopimusmaat työtapaturma ja ammattitautiasioissa: Israel, Quebec.

Toimivaltainen laitos tekee ratkaisun työtapaturman tai ammattitaudin korvattavuudesta. Lähetetyn työntekijän tapauksessa se on lähettävän maan sosiaaliturvalaitos. Jos henkilö on loukkaantunut työtapaturmassa tai altistunut ammattitautia aiheuttaville tekijöille ulkomailla ja muuttanut sen jälkeen Suomeen, toimivaltainen maa on se maa, jossa henkilö on ollut vakuutettuna. Yleensä tämä on silloinen työskentelymaa.

TVK pyytää aina toimivaltaisesta maasta maksuluvan ennen kuin se voi maksaa korvauksia työtapaturmasta tai ammattitaudista. Jos maksulupaa ei saada, Suomessa aiheutuneita kustannuksia ei voida korvata.

Korvausasian käsittelyaika voi kestää jopa useita kuukausia silloin, kun maksulupaa joudutaan pyytämään toimivaltaisesta maasta.

Asuin- ja oleskelupaikan laitokset maksavat korvauksia oman maansa lainsäädännön mukaisesti, eli Suomessa TVK maksaa korvauksia työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesti. Maksuluvan saatuaan TVK voi maksaa työtapaturmasta korvauksia sairaanhoitoetuuksista (ns. luontoisetuuksista), joita ovat

 • sairaanhoidon kulut (vamman tai sairauden hoito ja tutkimukset)
 • lääkekulut ja hoitotarvikkeet
 • matka- ja majoituskulut
 • sairaanhoitona annettavan lääkinnällisen kuntoutuksen kulut
 • lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineistä aiheutuvat kulut

Vahingoittuneen kannattaa lähettää aina asiaan liittyvät laskut TVK:lle, vaikka niiden korvattavuudesta ei olisikaan varmuutta.

Käsiteltyään korvausasian TVK lähettää vahingoittuneelle päätöksen, johon tämä voi hakea muutosta.

TVK:lle ilmoitettavat tiedot, kun vahingoittunut on lähetetty työntekijä tai työtapaturma on sattunut ulkomailla tai ammattitaudin aiheuttanut altistuminen on tapahtunut ulkomailla

Lähetetyn työntekijän työtapaturma- ja ammattitautitapauksessa ilmoitetaan TVK:lle seuraavat tiedot:

 • vahingoittuneen henkilötiedot ja osoitetiedot sekä työskentely- että kotimaassa
 • työnantajan nimi sekä osoitetieto
 • tieto lähetetyn työntekijän todistuksen (A1-lomakkeen) olemassaolosta / kopio todistuksesta

Hoitolaitos lähettää yleensä sairaanhoidon laskut ja muut asiakirjat TVK:lle. Työntekijä tai työnantaja voi myös itse lähettää työtapaturmasta aiheutuneet laskut (esim. matka- ja lääkekulut) TVK:lle.

Jos kyseessä on Suomesta ulkomaille lähetetty työntekijä, käsitellään työtapaturma- tai ammattitautiasia kyseisen työnantajan vakuutusyhtiössä.

Kun työtapaturma on sattunut ulkomailla tai ammattitaudin aiheuttanut altistuminen on tapahtunut ulkomailla (EU- tai ETA-maassa, Sveitsissä tai sosiaaliturvasopimusmaassa) ja vahingoittunut saa Suomeen muutettuaan / palattuaan sairaanhoitoa, TVK:lle ilmoitetaan

 • vahingoittuneen henkilö- ja osoitetiedot sekä
 • tapaturmahetken työnantajan nimi ja osoitetieto.

Lisäksi TVK tarvitsee

 • asiaan kuuluvat lääkärinlausunnot ja
 • työtapaturmasta Suomessa aiheutuneet laskut (esim. matka- ja lääkekulut) ja muut mahdolliset työtapaturmaan liittyvät asiakirjat.


Lisätietoa korvausasian käsittelystä antaa TVK:n korvauspalvelut, puh. 0404 504 210,
osoite: Itämerenkatu 11 – 13, 00180 Helsinki.

29.5.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;