Kuva -

Vakuuttamisen periaatteet

Työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamisen perusperiaatteet ovat:

  1. työntekijällä on aina oikeus saada työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiset korvaukset työtapaturman ja ammattitaudin aiheuttamista menetyksistä
  2. työnantajalla on velvollisuus ottaa työtapaturmien ja ammattitautien varalta vakuutus valitsemastaan vakuutusyhtiöstä.

Vakuuttamissivuilla kerrotaan alanavigaation mukaisesti tarkemmin pääsääntöjä keskeisistä aiheista, kuten vakuutukseen kuulumisesta, vakuuttamisvelvollisuudesta ja itse vakuutuksesta. Näistä ja monista muista asioista on kerrottu tarkemmin Vakuutuskäsikirjassa.

Vakuutuskäsikirjan on laatinut ja sitä ylläpitää TVK:n vakuutusverkosto. Verkosto ottaa mielellään vastaan palautetta käsikirjan kehittämisestä. Palautetta voi lähettää verkostovastaavalle (elina.holmas@tvk.fi). Jos yksittäistapaukseen ei löydy vastausta TVK:n kotisivuilta sivuilta eikä Vakuutuskäsikirjasta, kannattaa ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöön, josta työnantaja on ottanut vakuutuksen.

28.2.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Kuvistuskuva vakuutuskäsikirjasta

Vakuutuskäsikirja

Vakuutuskäsikirjan (825kt, pdf) on laatinut ja sitä ylläpitää TVK:n vakuutusverkosto. Verkosto ottaa mielellään vastaan palautetta käsikirjan kehittämisestä. Palautetta voi lähettää verkostovastaavalle (elina.holmas@tvk.fi). 

;