Kuva -

Missä tehtävää työtä laki koskee

Suomessa tehtävä työ

Pääsääntö on, että työtapaturma- ja ammattitautilakia (TyTAL) sovelletaan Suomessa tehtävään työhön.

Poikkeuksia ovat Suomessa työskentelevät lähetetyt työntekijät, joihin EU-sosiaaliturva-asetusten tai sosiaaliturvasopimusten perusteella ei sovelleta Suomen lainsäädäntöä. Heidän vakuutusturvansa määräytyy lähettävän maan lainsäädännön mukaan. Tästä osoituksena heillä on A1-todistus.

Esimerkki:
Virolainen työnantaja lähettää työntekijänsä Suomeen työhön. Työntekijällä on A1-todistus, ja häneen sovelletaan Viron lainsäädäntöä. TyTAL:ia ei sovelleta.

Työtapaturma- ja ammattitautilakia ei sovelleta myöskään ns. kolmannesta valtiosta Suomeen maanteitse suuntautuvaan kuljetusliikenteeseen, kun kaikki laissa säädetyt yksityiskohtaiset edellytykset täyttyvät.

Esimerkki:
Venäläisen yrityksen palveluksessa työskentelee autonkuljettaja, jonka kotipaikka on Venäjällä. Hän käy tuomassa autollaan tavaraa Suomeen kerran viikossa. Muun ajan hän työskentelee Venäjällä. TyTAL:ia ei sovelleta.

Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät myös lyhytkestoiset kokous-, esiintymis- ja vastaavat matkat.

Esimerkki:
Yhdysvaltalaisen yliopiston kasvatustieteen professori osallistuu Suomessa kolmipäiväiseen opettajien seminaariin ja pitää siellä omasta alastaan esitelmiä. TyTAL:ia ei sovelleta.

Ulkomailla tehtävä työ

Työntekijä kuuluu työnantajansa pakolliseen työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen myös silloin, kun hänet lähetetään tekemään työtä Suomen ulkopuolella ja hän on EU-sosiaaliturva-asetusten tai sosiaaliturvasopimusten perusteella Suomen lainsäädännön alainen. Suomen lainsäädäntöön kuulumisen ratkaisee Eläketurvakeskus. Lähetetty työntekijä saa osoitukseksi tästä mukaansa A1-todistuksen.

Myös ns. kolmanteen valtioon tilapäisesti lähetetty työntekijä jää työnantajansa pakolliseen työtapaturma- ja ammattitautivakuutukseen, kun side lähettävään työnantajaan säilyy. Jos työntekijän ulkomaantyöskentely muuttuu myöhemmin pysyväksi, työantaja voi saada vapautuksen vakuuttamisvelvollisuudesta. Tällöin hän voi vakuuttaa työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien varalta vapaaehtoisesti. Vapaaehtoisen vakuutuksen työntekijänsä ulkomaantyötä varten voi ottaa myös työnantaja, joka lähettää työntekijänsä ulkomaantyöhön alun perin pysyvästi.

Sekä Suomessa että ulkomailla tehtävän työn vakuuttamisesta on kerrottu tarkemmin Vakuutuskäsikirjassa.

28.2.2019

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus

Kuvistuskuva vakuutuskäsikirjasta

Vakuutuskäsikirja

Vakuutuskäsikirjan (825kt, pdf) on laatinut ja sitä ylläpitää TVK:n vakuutusverkosto. Verkosto ottaa mielellään vastaan palautetta käsikirjan kehittämisestä. Palautetta voi lähettää verkostovastaavalle (elina.holmas@tvk.fi). 

Eläketurvakeskuksen verkkopalvelu 

Selvitä, oletko työnantajana velvollinen maksamaan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja työntekijästäsi Suomeen, kun työntekijä tulee työskentelemään Suomeen tai lähtee töihin ulkomaille.

;