Kuva -

Vapaaehtoiset vakuutukset

Työtapaturma- ja ammattitautilain (TyTAL) mukaisia vapaaehtoisia vakuutuksia ovat

  • työajan vapaaehtoinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
  • vapaa-ajan vapaaehtoinen tapaturmavakuutus.

Vapaaehtoisiin vakuutuksiin sovelletaan samoja säännöksiä kuin pakolliseen vakuutukseen, jollei TyTAL:ssa ole toisin säädetty.

Vakuutusyhtiö ei voi vakuutusehdoillaan laajentaa vapaaehtoisten vakuutusten turvaa. TyTAL:ssa on säädetty, millaisia rajoituksia yhtiö voi vakuutusehdoissaan tehdä vapaaehtoisiin vapaa-ajan vakuutuksiin. Vakuutusyhtiö voi rajata

  • vapaa-ajan vakuutuksen koskemaan vain harrasteliikunnassa sattuvia tapaturmia
  • vapaa-ajan vakuutuksen ulkopuolelle harrasteurheilulajeja
  • vakuutettavaa henkilöjoukkoa.

1.3.2018

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;