Kuva -

Vapaaehtoinen vapaa-ajan vakuutus työntekijöille

Työnantaja, joka on ottanut työntekijöilleen pakollisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen, voi liittää siihen vapaaehtoisen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen.

Vakuutuksen perusteella korvataan muita kuin työtapaturmina korvattavia tapaturmia. Tapaturmaa ei kuitenkaan korvata, jos sen sattuessa sekä työntekijän työnteko työnantajan lukuun että työnantajan palkanmaksuvelvollisuus ovat olleet yhdenjaksoisesti keskeytyneenä yli 30 päivän ajan. Korvausta ei suoriteta tapaturmasta, joka sattuu tuon ajan jälkeen, esimerkiksi sairauslomalla, hoitovapaalla tai lomautettuna olevalle, vaikka työsuhde onkin edelleen voimassa.

Ansionmenetyskorvauksissa ja perhe-eläkkeessä otetaan huomioon vain vakuutuksen ottaneen työnantajan maksama työansio.

Vakuutusyhtiö voi ehdoissaan rajata vakuutuksen koskemaan vain harrasteliikunnassa sattuvia tapaturmia, rajata ulkopuolelle harrasteurheilulajeja tai rajata vakuutettavaa henkilöjoukkoa. Työtapaturma- ja ammattitautilaissa on myös säännöksiä, joissa rajataan vapaa-ajan vakuutuksesta korvattavia tapahtumia. Tapahtumia, joita ei korvata vapaa-ajan vakuutuksista, ovat muun muassa työliikekipeytyminen, pahoinpitely ja liikennevahinko.

Vakuutusyhtiön ei ole pakko myöntää vapaa-ajan vakuutusta. Sillä on myös oikeus irtisanoa vakuutus vakuutusehtojensa mukaisilla perusteilla. Työnantaja voi itse irtisanoa vakuutuksen haluamastaan ajankohdasta, kuitenkin aikaisintaan siitä ajankohdasta, kun irtisanomisilmoitus on saapunut vakuutusyhtiöön.

26.5.2017

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus
Tietopalvelu ja julkaisut
Tapaturmavakuutuskeskus
;