Hyvinvointialueilla viiveitä terveydentilatietojen toimittamisessa – etuuden maksaminen viivästyy

Kirsi Pohjolainen,
20.6.2023 | Blogi

Kun työntekijälle sattuu työtapaturma, hän menee joko julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon saamaan hoitoa vammaansa. Akuutin tutkimuksen ja hoidon saamisen jälkeen kuvaan tulevat vakuutusasiat.  Vakuutukseen perustuvan etuuden käsittely nojautuu merkittävässä määrin tietoihin, joita kertyy tutkimuksia tehtäessä ja hoitoa annettaessa.

Hoitavan lääkärin osaaminen ja kokemus etuuksien käsittelyssä tarvittavista tiedoista ja niiden laadukkaasta kirjaamisesta on potilaan etuusasian oikeusturvan kannalta tärkeää. Vakuutusyhtiöille riittävät pääosin ne tiedot, joita hoitava lääkäri kirjaa potilasasiakirjoihin. Erillinen lausunto tarvitaan vain poikkeuksellisesti ja siitä maksetaan kohtuullinen palkkio.

Vakuutusyhtiöillä on lakisääteisissä vakuutuksissa erillislakeihin perustuva oikeus saada etuusasian ratkaisuun välttämättömät potilastiedot. Tietoja tarvitaan sekä päivärahojen että kulukorvausten maksamiseen. Vakuutusyhtiö voi myös tarjota työntekijälle mahdollisuuden siirtyä toiseen hoitopaikkaan hoidon nopeuttamiseksi.

Tietojen saamisen viivästykset vaikuttavat työntekijän etuusasian käsittelyyn

Vakuutusyhtiöt maksavat työtapaturma- tai liikenneonnettomuuspotilaalle hyvinvointialueen antamasta hoidosta sen todelliset kustannukset. Tämän täyskustannusmaksun vastinparina hyvinvointialueilla on velvollisuus viipymättä antaa vakuutusyhtiölle tieto työtapaturma- tai liikenneonnettomuuspotilaan hoidon aloittamisesta.

Tässä tiedonkulussa on nyt vakavaa viivästystä: vakuutusyhtiöt eivät saa lain edellyttämässä määräajassa hyvinvointialueilta tietoja lakisääteisten vakuutusten turvaan kuuluvista potilaista. Digitaalisuuden aikana tiedot myös liikkuvat edelleen pääosin kirjepostina. Tietojen saamisen viivästykset vaikuttavat työntekijän etuusasian käsittelyyn ja esimerkiksi päivärahan maksu voi viivästyä.

Työntekijän nopean hoidon ja kuntoutuksen sekä työhön paluun takia on kiinnitettävä huomiota myös tähän osaan sairaanhoidossa, vaikka tietojen toimitus vakuutusyhtiöille ei olekaan hyvinvointialueiden päätehtävä. Työntekijän näkökulmasta paraneminen ja ansionmenetyksen korvaaminen on tärkeintä. Myös työnantajan kannalta työntekijän nopea paluu työhön työtapaturman jälkeen on ensiarvoista.

Tätä turvaamassa Suomessa on kattava työtapaturmavakuutus. Korvausasian käsittelyä varten terveydentilatietoja hoitosektorilta tarvitaan paljon nykyistä ripeämmin.

TVK:n kotisivuilta ja Tyotapaturmatieto.fi palvelusta löytyy tietoa sekä potilastietojen toimittamisesta vakuutusyhtiöille että täyskustannusmaksusta ja siihen liittyvästä tietojenantovelvollisuudesta.

Lue lisää aiheesta: 
Terveydentilatietojen toimittaminen vakuutuslaitoksille työtapaturma- ja ammattitautiasioissa ja tiedoista maksettavat korvaukset 17.2.2016 | Työtapaturmatieto (tyotapaturmatieto.fi)

Lyhyesti kirjoittajasta

Kirsi Pohjolainen työskentelee TVK:ssa laki- ja lainsäädäntöasioista vastaavana juristina. Työtapaturmavakuutuksen lakiasioiden parissa hän on tehnyt työtä vuodesta 1997. Asiantuntijakirjoituksia syntyy erilaisista työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen ajankohtaisista teemoista.