Työtapaturman käsite ei ole enää sama kaikille

Kirsi Pohjolainen,
13.1.2023 | Blogi

Kirjoitin vuosi sitten blogin otsikolla ”Työtapaturman käsite on kaikille sama - onko myös tulevaisuudessa?”. Nyt on vuosi kulunut ja voin antaa vastauksen kysymykseen: ei ole työtapaturman käsite enää sama kaikille työntekijöille.

Eduskunnassa hyväksyttiin viime vuonna laki valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvissa olosuhteissa sattuneiden tapaturmien korvaamisesta (säädöskokoelmanumero 1012/2022). Valtiovarainministeriö valmisteli lakia koskevan hallituksen esityksen (HE 122/2022). Lakiin tehtiin joitain muutoksia eduskuntakäsittelyssä.

Kuluvan vuoden alusta Valtiokonttori korvaa valtion henkilöstölle sattuneita etätyön tapaturmia myös tämän uuden lain nojalla. Osa valtion henkilöstön etätyötapaturmista korvataan työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella, ja osa etätyössä sattuneista työtapaturmista korvataan uuden erillislain perusteella. Erillislaki koskee vain laissa määriteltyä valtion henkilöstöä.

Työtapaturma- ja ammattitautilakiin ei tehty muutoksia uuden lain johdosta. Uusi laki ei vaikuta  työtapaturma- ja ammattitautilain tulkintaan. Puhuttaessa etätyössä sattuneiden työtapaturmien tulkinnoista ja korvaamisesta, meidän on jatkossa pidettävä erillään näiden kahden lain nojalla korvattavat työtapaturmat.

Uutta lakia soveltaa vain yksi vakuutuslaitos, Valtiokonttori. Tämä helpottaa lain toimeenpanoa ja korvauskäytännön yhtenäisyyttä. Valtiokonttorin antamasta päätöksestä valitetaan tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Muutoksenhakulautakunnassa sovelletaan etätyön työtapaturmien korvaamiseen siten kahta eri lakia.

Tapaturmavakuutuskeskus ei anna neuvontaa uuden lain sisällöstä tai tulkinnasta. Tapaturmavakuutuskeskuksen vastuulle kuuluvat työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimeenpanon koordinaatio- ja tulkintatehtävät. Tapaturma-asiain korvauslautakunta ei anna lausuntoja valtion henkilöstön etätyötapaturmalain tulkinnasta. Tapaturmavakuutuskeskus ei myöskään tilastoi uuden lain mukaisia valtion henkilöstön etätyötapaturmia.

Lue Kirsi Pohjolaisen 9.2.2022 julkaistu asiaan liittyvä aiempi blogikirjoitus: Työtapaturman käsite on kaikille sama – onko myös tulevaisuudessa?

Lyhyesti kirjoittajasta

Kirsi Pohjolainen työskentelee TVK:ssa laki- ja lainsäädäntöasioista vastaavana juristina. Työtapaturmavakuutuksen lakiasioiden parissa hän on tehnyt työtä vuodesta 1997. Asiantuntijakirjoituksia syntyy erilaisista työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen ajankohtaisista teemoista.