TVK:n yleisöluento vakuutuslääkäriteemasta 27.1.2020

Kirsi Pohjolainen,
9.6.2020 | Blogi

Kiitos teille kaikille, jotka osallistuitte joko livenä tai etänä TVK:n ensimmäiseen yleisöluentoon tammikuun lopussa!

Kuten palautteissakin sanottiin - pidin erityisesti ”siitä, että sataan vuoteen ensimmäisen kerran luentotilaisuus edes järjestettiin”.

TVK:n aikomuksena on, että tilaisuus ei jää kerran vuosisadassa toteutettavaksi vaan vastaavia tilaisuuksia muistakin teemoista pidettäisiin jatkossakin.

Julkaisemme kotisivuillamme sekä luentojen diat että tallenteen luento-osuuksista. Olemme päättäneet, että koko tilaisuuden tallennetta ei julkaista. Keskusteluosuudessa tuli runsaasti kysymyksiä yksittäisten henkilöiden omista korvaustapauksista ja kerrottiin mm. omaa terveydentilaa koskevia tietoja. TVK:n tarkoituksena tilaisuuden järjestäjänä oli välittää tietoa työtapaturmien korvauskäsittelystä ja erityisesti asiantuntijalääkärin roolista siinä. Luento-osuuksien tallenteen ja diojen julkaisu toteuttavat tätä tarkoitusta. Keskusteluosuus käytiin ainutkertaisena tapahtuma eikä sen tallennetta säilytetä eikä julkaista.

Mitä jäi mieleen meille asiantuntijoille tilaisuudesta?

Tilaisuus oli meillekin TVK:ssa uudenlainen tapahtuma ja mahdollisuus vuoropuheluun. Sitä ei järjestetty vain muodon vuoksi tai siksi, että saataisiin merkintä historiankirjoihin tilaisuuden järjestämisestä.

TVK:n asiantuntijat keskenämme olemme listanneet teemoja, jotka nousivat keskusteluosuudessa ja saaduissa kirjallisissa palautteissa esiin:

Asiantuntijalääkäri 

 • onko vakuutusyhtiöissä eri lääketieteen alojen erityislääkäreitä ja miten on varmistettu osaaminen eri erityisaloilla
 • mitä ja miten vakuutusyhtiölle toimitettua lääketieteellistä selvitystä asiantuntijalääkärit katsovat
 • asiantuntijalääkärien sidonnaisuudet

Vakuutusyhtiö / juristit 

 • yleiset hienot periaatteet eivät aina toteudu yksittäisen henkilön korvausasiassa
 • olisivatko juristit sittenkin enemmän ”syyllisiä” ongelmiin kuin vakuutuslääkärit

Hoitava lääkäri

 • onko potilaalla realistisia mahdollisuuksia vaikuttaa niihin kirjauksiin, joita hoitava lääkäri tekee työtapaturmasta ja sen sattumisesta potilasasiakirjoihin
 • hoitavien lääkärien kouluttaminen tekemään asianmukaiset potilasasiakirjamerkinnät työtapaturmatilanteessa

Muutoksenhaku

 • prosessi kestää liian pitkään
 • päätösten perustelujen riittämättömyys
 • miten asiat esitetystä aineistosta valitaan perusteluihin
 • luetaanko kaikki asiakirjat valitusprosessissa

Viranomaiset

 • lääkäreiden toiminnan valvonta

Työtapaturmien ennaltaehkäisy, vahingontorjunta

 • miten vahinkoja ehkäistään ja mitä vahingontorjuntatyöllä on saavutettu
 • tyypillisimmät työtapaturmat ja miten niitä ehkäistään
 • työtapaturman tutkinta työpaikoilla, mitä työpaikat voivat ja pitäisi oppia
 • työtapaturmatilastojen hyödyntäminen työpaikoilla

Uusia tilaisuuksia toivottiin ainakin seuraavista teemoista

 • ammattitaudit ja erityisesti kosteusvauriosairaudet
 • aivo- ja niskavammat
 • korvaukset, erityisesti apuvälineet
 • lähetettyjen työntekijöiden ja yrittäjien sosiaaliturva

Muuta

 • miten syy-yhteyden arvioinnissa voidaan päätyä erilaisiin lopputuloksiin esim. aivovammaa koskevan valitusasian käsittelyssä käräjäoikeudessa ja sosiaalivakuutusasioiden erityistuomioistuimissa
 • haasteena on käydä julkista keskustelua riittävän yleisellä tasolla, ilman että puhutaan yksittäisen yksilön omasta tapauksesta ja hänen terveystiedoistaan
 • kansanedustajia olisi hyvä saada mukaan tällaisiin keskustelutilaisuuksiin
 • samoin valvovia viranomaisia mukaan tilaisuuksiin

Mitä seuraavaksi?

Haluamme jatkaa vuoropuhelua työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta. TVK on työtapaturmavakuutuksen toimeenpanon keskusyhteisö, jonka eräänä tehtävänä huolehtia tiedotustoiminnasta. TVK on olemassa sen takia, että työtapaturmavakuuttaminen ja korvaustoiminta hoidetaan vakuutusyhtiöissä. TVK ei kuitenkaan ole vakuutusyhtiöiden edunvalvoja. Olemme lakiin perustuvan työtapaturmavakuutuksen asiantuntija, jonka tehtäviin muun muassa kuuluu kertoa tämän sosiaalivakuutuksen sisällöstä ja toiminnasta yleisölle. Toisaalta jäsenyhtiöihimme päin tuomme esiin toimeenpanon ja yhtenäisen laintulkinnan ja korvauskäytännön edellytyksiä ja vaatimuksia.

Olemme siis valmiita jatkamaan keskustelua mm. edellä luetelluista teemoista blogien muodossa. Myös uusien tilaisuuksien ideointia jatketaan.

Kotisivujamme seuraamalla pysyt tietoisena siitä, mitä TVK:ssa tapahtuu. Laitamme tulevista tilaisuuksista tietoa kotisivuille.

100 vuotisjuhlallisuuksien seuraava yleisötilaisuus on 27.5. iltapäivällä. Siitä tulee myöhemmin lisää tietoa kotisivuille.