Asbestikuituisen työvaatteen pesu on ammattilaisen työtä

Asbestia päätyy työvaatteisiin yllättäviä reittejä. Asbestikuidut voivat takertua esimerkiksi palomiesten ja kaivoksissa työskentelevien työvaatteisiin. Hyvä pesulahygienia vaatii asbestikuituja sisältävän pyykin näkyvän merkkaamisen ja erottelun jo pesulan vastaanotossa.

Rakennusmiesten lisäksi alttiina asbestille voivat olla myös palomiehet, jotka joutuvat avaamaan ja sammuttamaan rakenteita. Tällöin sammutusasuihin voi myös tarttua asbestikuituja. Samoin kaivoksissa ja rikastamoissa esiintyy asbestikuituja, jotka takertuvat työntekijöiden vaatteisiin.

”Pesulaa on aina informoitava, jos edes epäillään työvaatteiden likaantuneen asbestikuiduille”, muistuttaa vanhempi tutkija Juha Laitinen Työterveyslaitoksesta.

Asbestikuiduilla likaantuneet vaatteet peseytyivät hyvin normaalissa vesipesussa, mutta pesulatyöntekijöiden ja varustehuoltajien on syytä käyttää suojaimia asbestikuituja sisältävää pyykkiä käsitellessään.

Myös pyykin lajittelu mahdollisesti asbestikuituja sisältäviin ja puhtaisiin siviilivaatteisiin on tärkeää. Näin vältytään riskiltä, että asbesti tarttuisi myös ”puhtaisiin” vaatteisiin.

Asbestikuituja mahdollisesti sisältävä pyykki on merkattava näkyvästi ja eroteltava jo pesulan vastaanotossa. Pesussa käytettävien pesukoneiden ja kuivausrumpujen poistoilmat on johdettava suoraan ulos suodattamisen jälkeen. 

Asiakkaan tunnettava vastuunsa

”Työvaatteiden likaantumisongelmaa on mahdollista vähentää lyhytaikahaalareiden avulla, jotka hävitetään ongelmajätteisiin asbestille altistavan työsuorituksen jälkeen. Näin toimitaan asbestisaneeraustyömailla. Tämä ei kuitenkaan onnistu esimerkiksi sammutusasuissa”, toteaa erikoistutkija Marko Hassinen Pelastusopistolta.

Pidempään käyttöön tarkoitetut työvaatteet pitää Hassisen mukaan vaihtaa vuoron jälkeen ja paketoida itsesulaviin pesupusseihin, jotta ne voidaan siirtää suoraan pesukoneisiin.

Pelkästään asbestikuiduille likaantuneen pyykin pesuun erikoistuneiden pesuloiden käyttö olisi tavoitetilanne tulevaisuudessa, mutta se edellyttäisi pyykkien keskittämistä ja lisäisi vara-asusteiden tarvetta merkittävästi.

”Tärkeintä on, että asiakkaat tietävät vastuunsa lähettäessään pyykkiä ja pyykin vastaanottavassa pesulassa ollaan tietoisia mm. tässä hankkeessa esitetyistä pyykinkäsittelyn varotoimenpiteistä”, jatkaa Laitinen.

’Asbestille altistuneiden työvaatteiden varustehuollon toimivuuden testaaminen’ -hankkeessa arvioitiin asbestikuitujen kykyä tarttua sammutusasuihin ja työtakkeihin sekä niiden peseytymistehokkuutta normaalissa pesussa.

Pelastusopiston aloitteesta käynnistettyä hanketta rahoittivat tai muutoin tukivat Työsuojelurahasto, Lindström, Sakupe, Boliden Kylylahti, Työterveyslaitos ja Pelastusopisto.