Finanssivalvonnan tilastotutkimus työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta

Finanssivalvonta julkaisi 28. marraskuuta vuotuisen tilastotutkimuksen työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta harjoittavien vakuutusyhtiöiden tuloksesta vuodelta 2018. Tilastotutkimuksessa esitetään vakuutusmaksuja, markkinaosuuksia, tunnuslukuja ja tulosta koskevia taulukoita, kuvioita ja laskelmia. Yhteenlaskettujen tietojen lisäksi tutkimus sisältää yhtiökohtaiset tulostiedot.

Tutkimuksen mukaan työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta harjoitti vuonna 2018 Suomessa 12 vakuutusyhtiötä, joista kymmenen oli suomalaisia ja kaksi ulkomaisten ETA-vakuutusyhtiöiden sivuliikkeitä. Markkina oli hyvin keskittynyt, neljän suurimman yhtiön osuus vakuutusmaksuista oli noin 89 prosenttia.

Finanssivalvonnan julkaiseman tutkimuksen mukaan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vuoden 2018 toteutunut tulos oli vahvempi kuin edellisen vuoden tulos. Vuonna 2018 tulos oli 92,3 miljoonaa euroa, kun vuonna 2017 se oli 73,6 miljoonaa euroa. Koko vakuutuslajin näkökulmasta toiminta on ollut keskimäärin kannattavaa, mutta yhtiöiden välillä tuloksen muodostumisessa on kuitenkin huomattavia eroja.

Vuonna 2018 työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusmaksutulo oli 565 miljoonaa euroa. Maksutulo kasvoi 1,7 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Vakuutusmaksutulon kasvu oli suurinta vapaaehtoisessa vapaa-ajan vakuutuksessa, jonka maksutulo oli 5,7 % suurempi kuin edellisenä vuonna.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta harjoittaneiden yhtiöiden yhteenlaskettu yhdistetty kulusuhde oli noin 97 %:a.

Finanssivalvonnan sivuille tilastotutkimuksen tiedotteeseen