Harmaan talouden torjunnan yhteinen tietokanava

Etsitkö luotettavaa tietoa harmaan talouden uusista ilmiöistä, talousrikollisuuden torjunnasta tai harmaan talouden laajuudesta? Harmaa talous & talousrikollisuus -sivusto palvelee näissä kysymyksissä niin poliittisia päättäjiä ja viranomaisia kuin myös yrityksiä ja suurta yleisöä.

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnassa luotettavalla ja ajankohtaisella tiedolla on tärkeä rooli. Toukokuussa 2018 avatun Harmaa talous & talousrikollisuus -sivuston sisällön tuottamisessa ovat mukana Suomen kaikki keskeiset harmaan talouden torjuntaa tekevät viranomaiset ja ministeriöt.

Sivustolla kuvataan ajankohtaisia harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöitä, joissa yhdistyy usean viranomaisen havainnot kokonaiskuvaksi. Lisäksi sivusto tarjoaa niin kotimaisia kuin kansainvälisiä arvioita harmaan talouden ja talousrikollisuuden laajuudesta ja määrästä.

Sivustolla kerrotaan myös harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan vaikutuksista, kuten esimerkiksi yrityksiin kohdistetuista tarkastuksista ja niiden tuloksista. Samoin sivustolla seurataan harmaan talouden ja talousrikollisuuden toimenpideohjelman hankkeiden edistymistä. Sivusto on myös uutiskanava, jonne poimitaan uutisia harmaan talouden ja talousrikollisuuden kotimaisesta ja kansainvälisestä uutisvirrasta.

Sivusto toimii viranomaisten ja poliittisten päättäjien päätöksenteon tukena. Kansalaisille ja yrityksille se antaa tietoa, miten suojautua harmaan talouden ja talousrikollisuuden aiheuttamilta haitoilta.

Harmaa talous & talousrikollisuus -sivuille