TVK siirtyi EESSI-aikaan

Tapaturmavakuutuskeskus otti joulukuun alussa korvaustoiminnassaan käyttöön EU:n EESSI- projektissa rakennetun tiedonvaihtojärjestelmän tiettyjen korvaustilanteiden osalta. Käyttöönottotoimet jatkuvat alkuvuodesta ja helmikuussa 2020 kaikki työtapaturmavakuuttajat ryhtyvät käyttämään EESSI- järjestelmää tiedonvaihdossa EU-maiden kanssa.

Mikä on EESSI?

EESSI (Electronic Exhange of Social Security Information) projektissa rakennettiin järjestelmäkokonaisuus, joka mahdollistaa EU-maiden (sekä ETA maat ja Sveitsi) sosiaaliturvalaitosten välisen sähköisen tietoliikenteen. Laitokset vaihtavat jatkossa sosiaaliturvaetuuksien käsittelyssä tarvittavia tietoja EESSI-projektissa rakennetuilla sähköisillä tiedonvaihtovälineillä.

Lue EESSIstä ja Suomen käyttöönotosta enemmän sosiaali- terveysministeriön sivuilta

#EESSI, #EU, #digitalisaatio, #sosiaaliturva