Työpaikkakuolemien määrä lähes puolittui vuosina 2009-2018

Viimeisen kymmenen vuoden aikana kuolemaan johtanut työpaikkatapaturma sattui todennäköisimmin toukokuussa ja keskiviikkona

Vuosina 2009-2018 Suomessa sattui yhteensä 279 kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa. Näistä merkittävä osa tapahtui kuljetuksen ja varastoinnin, rakentamisen ja teollisuuden toimialoilla.

Tapaturmavakuutuskeskuksen analyysisarjassa julkaistussa analyysissä "Työpaikkakuolemien määrä lähes puolittui – Vuosina 2009-2018 sattuneet kuolemaan johtaneet työpaikkatapaturmat" pohditaan, millaisia viimeisen kymmenen vuoden aikana sattuneet työpaikkakuolemat ovat olleet ja millainen suunta kehityksessä on ollut.

Vuonna 2018 Suomessa sattui TVK:n saamien tietojen mukaan 19 kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa 18:ssa eri onnettomuustapauksessa. Näistä työpaikkakuolemista 16 sattui palkansaajille ja kolme yrittäjille. Kaikki kuolleet henkilöt olivat miehiä ja kaksi heistä ulkomaalaisia ulkomaalaisen yrityksen työntekijöitä. Kolmessa tapauksessa kuollut henkilö oli vuokratyöntekijä.

Tilastoidun historian alin työpaikkakuolemien lukumäärä on vuodelta 2013, jolloin 16 palkansaajaa ja 2 yrittäjää kuoli työtapaturmaisesti.

Kuolemaan johtaneiden työpaikkatapaturmien määrä on ollut trendiltään laskeva viimeisen kymmenen vuoden ajan. Kymmenen vuotta sitten, vuonna 2009, jolloin työpaikkakuolemien määrä oli siihenastisen tilastoidun historian alhaisin, sattui 32 kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa.

Eniten kuolemaan johtaneita työpaikkatapaturmia sattui ikäluokassa 50-59 v (91 kpl).

Joka viides kuolemaan johtaneista työpaikkatapaturmista on aiheutunut putoamisen, hyppäämisen, kaatumisen tai liukastumisen seurauksena. Suurimmassa osassa (58, 8 %) vahingoittuminen on aiheutunut puristumisen, ruhjoutumisen tai kiinteää pintaa vasten iskeytymisen seurauksena.