Vanhin korvattava työtapaturma on 80 vuoden takaa

Tapaturmavakuutuslaitokset korvasivat vuonna 2017 noin 187 000 työtapaturmasta ja ammattitaudista aiheutunutta vahinkotapahtumaa. Vanhimmat vielä korvattavat työtapaturmat ovat vuodelta 1938 ja vanhimmat vielä korvattavat todetut ammattitaudit vuodelta 1941.

Tapaturmavakuutuslaitokset eli vakuutusyhtiöt, Valtiokonttori ja Tapaturmavakuutuskeskus maksoivat vuonna 2017 lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvauksia yhteensä 582 miljoonaa euroa eli noin 2,9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Luvussa ovat mukana myös lakisääteisen tapaturmavakuutuksen mukaisen vapaa-ajan vakuutuksen tapaturmat, joiden osuus on liki 40 miljoonaa euroa.

Vuonna 2017 maksettujen korvausten euromäärästä 60 prosenttia on työtapaturmia tai todettuja ammattitauteja, jotka ovat sattuneet tai todettu vuonna 2015 tai aikaisemmin. 

Lähes 1,7 miljoonaa euroa yli 60 vuotta vanhoihin korvauksiin

Kaikkein vanhimmat korvatut työtapaturmat ovat vuodelta 1938. Yhteensä 1930- ja 1940-luvuilla sattuneita työtapaturmia korvattiin vuonna 2017 vielä hieman reilun 350 000 euron edestä.

Vanhimmat ammattitaudit, joista maksettiin korvauksia vuonna 2017, olivat vuodelta 1941. 1940-luvulla todettujen ammattitautien yhteinen korvaussumma oli 18 000 euroa.

Ennen vuotta 1955 sattuneita työtapaturmia ja todettuja ammattitauteja korvattiin yhteensä yli miljoonalla eurolla. Summa on alle kahden promillen luokkaa kaikista työtapaturmista ja ammattitaudeista aiheutuneista korvauksista.

Lama vähensi työtä ja työtapaturmia

Työtapaturmien määrässä näkyvät talouden heilahtelut, kuten 1990-luvun lamavuodet. Laman aikana työn määrä laski ja näin ollen myös työtapaturmien määrä. Vuonna 1990 sattuneista työtapaturmista maksettiin korvauksia vuonna 2017 liki kuuden miljoonan euron edestä. Laman pohjalla kolme vuotta myöhemmin sattuneista työtapaturmista maksetut korvaukset olivat vuonna 2017 vain 3,7 miljoonaa euroa.

Vastaavaa heilahtelua ei esiinny ammattitautien korvauksissa. Vuosien 1987 ja 2011 välisenä aikana ilmenneistä ammattitaudeista vuonna 2017 maksetut korvaukset olivat ilmenemisvuosittain kahden miljoonan euron luokkaa.

Korvaus määräytyy voimassa olleen lain mukaan

Tapaturmavakuutuslain perusteella maksettiin korvauksia 346 miljoonaa euroa ja vuonna 2016 voimaan tulleen työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella 236 miljoonaa euroa.

Tapaturmat ja ammattitaudit käsitellään uuden lainsäädännön mukaisesti, mikäli tapaturma on sattunut tai ammattitauti on ilmennyt 1.1.2016 tai sen jälkeen. Ennen vuotta 2016 sattuneiden tapaturmien ja ilmenneiden ammattitautien korvattavuus ja maksettavat korvaukset määräytyvät vanhan lainsäädännön mukaisesti.