138 ammattitautina korvattavaa koronatartuntaa

Tapaturma-asiain korvauslautakunta (Tako) on käsitellyt vuonna 2020 kaiken kaikkiaan 175 korona-altistuksesta tehtyä lausuntopyyntöä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen perusteella. Näistä 138 tapauksessa katsottiin kyseessä olevan ammattitauti.

Lähes kaikki käsitellyt tapaukset ovat olleet terveydenhuollon työntekijöillä, suurin osa sairaanhoitajilla tai lähihoitajilla.
 
Suurimmassa osassa altistuminen on tapahtunut kevään tai alkukesän aikana, suurin osa huhtikuussa. Syksyllä ilmenneitä tartuntoja on käsitelty Takossa alle kymmenen ja nekin ovat olleet terveydenhuollon työntekijöitä. Muiden ammattiryhmien tartunnoista tehtyjä ilmoituksia ei ole vielä tullut Takon käsittelyyn.
 
Tapauksissa, joissa Tako on lausunut, ettei kyseessä ole ammattitauti, ei ole kyetty selvittämään tartunnan lähdettä ja lisäksi käsittelyssä on ollut tapauksia, joissa työntekijällä ei ole todettu tautia lainkaan.

Mitä tietoja tarvitaan ammattitaudin ratkaisussa?

Jotta koronaviruksen aiheuttama sairaus voidaan korvata ammattitautina, tiettyjen edellytysten tulee täyttyä. Näitä ovat:

  • Työntekijällä on todettu koronaviruksen aiheuttama tauti.
  • Tiedetään, että hänen työssään on ollut koronaviruspositiivisia henkilöitä, joko kollegoja tai asiakkaita, ja hän on ollut heidän kanssaan läheisissä tekemisissä.
  • Koronavirustautiin liittyvien oireiden ja työssä altistumisen välinen aika on sopinut viruksen tiedettyyn itämisaikaan.
    Tartunnan saaneen työntekijän lähipiirissä ei ole todettu koronavirustartuntoja eikä muutoinkaan tule esiin toista todennäköistä tartuntalähdettä. 

Tako antaa ratkaisusuosituksia

Tapaturma-asiain korvauslautakunta (Tako) toimii Tapaturmavakuutuskeskuksen yhteydessä. Vakuutuslaitosten tulee pyytää lausuntoa Takolta sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa säädetyissä asioissa. Takon lausunnot eivät sido vakuutuslaitosta, mutta pääsääntöisesti vakuutuslaitokset noudattavat Takon antamia ratkaisusuosituksia lähes poikkeuksetta.
 
Tako on ohjeistanut vakuutuslaitoksia tekemään lausuntopyynnön kaikista koronaviruksen aiheuttamiin sairauksiin liittyvistä vahinkoilmoituksista.
 
Lisätietoja: Takon toimiston päällikkö, lakimies Kirsi Salo, puhelin 0404 504228.

Aiheesta enemmän sivulla: Korona korvattavana ammattitautina